วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ดวงอาทิตย์สีดำ


เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.2551 ผมได้พาลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ไปเข้าค่ายพักแรม ณ บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาของลูกเสือไทย ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ที่แห่งนี้ ถึง 9 ครั้ง เพื่อมาทอดพระเนตรการซ้อมเสือป่า ระหว่างวันที่ 13 ก.พ.2462 ถึง 28 ก.พ.2467
ภาพดวงอาทิตย์สีดำนี้ ผมถ่ายย้อนแสงตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน บริเวณที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวาลาประมาณ 17.00 นาฬิกาเศษๆ ด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์มือถือ NOKIA รุ่น TV1100i
ไม่เข้าใจว่าทำไม ภาพนี้ดวงอาทิตย์จึงมีสีดำ ทั้งๆ ที่ตอนถ่ายแสงดวงอาทิตย์จ้ามาก หากท่านใดที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพช่วยอธิบายให้ฟังด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจจะเป็นเพราะถ่ายย้อนแสงก็ได้ค่ะ
เพราะปกติแล้วเราจะไม่ได้ถ่ายรูปดวงอาทิตย์โดยตรงเลยไม่เคยเห็นภาพนี้

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ

แหะๆ