วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ.2554 (ชุดที่ 4)

จนถึงวันนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังไม่เบาบางลง น้ำบางส่วนเริ่มไหลเข้ามาท่วมเขต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และกำลังแผ่ขยายลงไปทางทางใต้เข้าสู่ จ.สมุทรสาคร ภาพถ่ายน้ำท่วมของสื่อต่างๆ นักถ่ายภาพอิสระ และมือสมัครเล่น จึงยังมีปรากฏเห็นอย่างไม่ขาดสาย ผมจึงได้รวบรวมรวมเอาไว้ในประมวลภาพน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ.2554 (ชุดที่ 4) นี้ และใคร่ขออนุญาตเจ้าของภาพทุกท่าน นำมาแบ่งปันไว้ ในที่นี่ด้วยครับ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้น  ตั้งใจทำเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป


***********************************************
ชมย้อนหลัง
ที่มาของภาพ
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลอนเด็ด "ปูรำพึง"

วันนี้ผมไปอ่านคอลัมน์ "สองพี่น้อง สองแบบภาวะผู้นำ หนึ่งผลลัพธ์" ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ มีผู้อ่านท่านหนึ่งได้โพสต์ไว้ท้ายบทความ เป็นกลอนเด็ด ชื่อว่า "ปูรำพึง"  อ่านแล้วมองเห็นภาพจริงๆ และรู้สึกสงสารท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นมาจับใจ ว่าทำไม? ท่านต้องน้ำตาคล้อเบ้า ระหว่างที่นักข่าวสัมภาษณ์ กลอนปูรำพึงนี้น่าจะเป็นคำตอบได้ดี ผมขอได้อนุญาตเจ้าของโพสต์แชร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วครับ ลองอ่านดู

"ปูรำพึง" (กลอนเด็ด)

ที่มาของภาพ คม ชัด ลึก
http://www.komchadluek.net/
หนูก็แค่ ทำตามที่ พี่เค้าสั่ง
ไม่อยากดัง แต่ขัดพี่ นี้ไม่ได้
พี่เค้าบอก ขอให้หนู ทำเพื่อไทย
หนูเลยกลาย เป็นนายก ตลกดี

นูไม่รู้ อะไร ตั้งหลายอย่าง
คนรอบข้าง ให้ทำนั่น ให้ทำนี่
หนูก็งง และก็มั่ว ในบางที
ก็อย่างที่ หญ้าแฝก หญ้าแพรกไง

หนูไม่กล้า พูดสด กดดันมาก
สคริปยาก อ่านไม่ทัน ดั้นไม่ไหว
ใครก็รู้ หนูไม่เก่ง ภาษาไทย
และก็ไม่ เก่งอังกฤษ สักนิดเลย

งานเยอะแยะ ทำไม่ทัน น้ำดันท่วม
หนูก็อ่วม ไม่รู้แก้ แต่ไม่เฉย
กั้นตรงโน้น พังตรงนี้ ทุกที่เลย
ก็หนูมัน ไม่เคย เลยนี่นา

คนรอบข้าง เก่งแค่ไหน หนูไม่รู้
เท่าที่ดู เก่งด้วยปาก มากหลายหนา
ทั้งพี่ปอด พี่ตู่ เจ๊สุดา
เก่งแต่หา เรื่องให้หนู อยู่ทุกวัน

หนูโดนด่า ในเนท ในเฟซหนู
ตั้งกระทู้ ด่ากระจาย หลายเวอร์ชั่น
สุดจะทน โดนด่า ว่าทุกวัน
หนูอัดอั้น แต่พี่ชาย ให้อดทน

ไม่อยากเป็น นายกแล้ว พี่แม้วขา
ช่วยกลับมา จากดูไบ หนูไม่สน
ใครอยากเป็น ก็เป็นไป หนูไม่ทน
พี่เป็นคน สร้างปัญหา ต้องมาเคลียร์

หนูขอกลับ ไปเป็นปู อยู่อย่างเก่า
คิดแล้วเศร้า อยู่ไป ไม่คุ้มเสีย
ทุกวันนี้ หนูเหนื่อยล้า หนูอ่อนเพลีย
พี่เป็น Here อะไร ไม่กลับมา ....


************************************
อ่านต่อ >>

เสียงจากสมาชิก - เงิน 686 ล้านบาทต้องไม่สูญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  
ซื้อ-ขาย ล็อตเตอรี่ : 686 ล้านบาท เงินสมาชิกต้องไม่สูญ

ณ วันนี้คงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ไม่ได้เงินจำนวน 686 ล้านบาท คืนจาก บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ทั้ง 15 คน รวมทั้ง ผู้จัดการก็ไม่แสดงความรับผิดชอบทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เมื่อวันประชุมใหญ่วิสามัญ (3 ก.ย.2554) ว่าจะลาออกทั้งคณะทันทีที่ไม่ได้เงินคืน

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2542 มาตรา 51 บัญญัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ไว้ 2 ประการสำคัญ คือ
 • ประการแรก ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการของสหกรณ์
 • ประการที่สอง ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ซึ่งการทำหน้าที่ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินการภายใต้หลักการวิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของบรรดาสมาชิกเป็นสำคัญ

การบริหารจัดการสหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการ อันประกอบด้วยบุคคลหลายคนต้องดำเนินการตามเสียงข้างมาก ดังบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 41 เช่น กรณีสหกรณ์จะกู้เงินธนาคารจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม ถ้ามีกรรมการลงมติเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่เป็นองค์ประชุมให้กู้ จึงจะสามารถไปทำสัญญากู้ยืมจากธนาคารในนามสหกรณ์ได้

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล มาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่า นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่กฎหมาย ข้อบังคับกำหนดไว้ เพราะสหกรณ์เป็นนิติบุคคลไม่มีชีวิตจิตใจอย่างเช่นบุคคลธรรมดา จึงไม่สามารถแสดงเจตนาหรือความต้องการ หรือไม่ต้องการใด ๆ ออกมาได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาคณะหนึ่งก็คือ คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่รับผิดชอบแสดงออกซึ่งเจตนาของสหกรณ์ หรือนัยหนึ่งคือ ผู้ตัดสินใจในนามของสหกรณ์

ส่วนในเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อาจมีได้  3 กรณี

 1. กรณีสหกรณ์ใช้สิทธิไล่เบี้ยกรรมการ หรือคณะกรรมการ เป็นกรณีตามมาตรา 76 วรรคแรก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหุตให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย หมายถึง กรรมการหรือคณะกรรมการ ปฏิบัติการใดไปตามอำนาจหน้าที่ แต่การปฏิบัติเกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น สหกรณ์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ และใช้สิทธิไล่เบี้ยคืนจากกรรมการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เช่น คณะกรรมการอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์กู้เงินสหกรณ์ไปโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ หรือโดยประมาท สมาชิกผู้นั้นไม่ส่งชำระเงินกู้ ทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับเงินกู้คืน สหกรณ์ย่อมใช้สิทธิไล่เบี้ยเงินที่เสียหายไปจากคณะกรรมการได้
 2. กรณีความรับผิดความเสียหายเกิดจากการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นกรณีตามมาตรา 76 วรรคสอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้ากรรมการหรือคณะกรรมการกระทำการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือนอกเหนืออำนาจกระทำการของสหกรณ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือข้อบังคับสหกรณ์ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ความเสียหายนั้นกรรมการหรือคณะกรรมการต้องรับผิดค่าเสียหายแก่บุคคลนั้นโดยตรง เช่น  กรณีที่สหกรณ์นำเงินไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ซึ่งไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามความมาตรา 33 (1) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น คณะกรรมการก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
 3. กรณีความเสียหายของสหกรณ์ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของกรรมการหรือคณะกรรมการ กรณีนี้คือ กรรมการ หรือคณะกรรมการ จงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทำหรือละเว้นกระทำต่อสหกรณ์โดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายนั้น เช่น คณะกรรมการมีมติให้ขายสินค้าที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งคณะกรรมการรู้หรือควรรู้ว่าสินค้านั้น มีคุณภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานของสินค้าตัวนั้น ต่อมาสหกรณ์ถูกดำเนินคดีฐานจำหน่ายและมีไว้จำหน่ายสินค้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สหกรณ์ถูกปรับเป็นเงินหนึ่งแสนบาท คณะกรรมการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทนี้ให้สหกรณ์ เพราะคณะกรรมการทำละเมิดต่อสหกรณ์  นอกจากจะรับผิดทางละเมิด อาจมีความผิดที่เกี่ยวโยงไปในทางอาญาด้วย เช่น ความผิดฐานยักยอก หรือฉ้อโกงเงินของสหกรณ์ เป็นต้น


ใครมีหน้าที่ดำเนินการ
ส่วนกรณีใครจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้ระบุให้นายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งก็คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีตําแหน่งไม่ต่ำกว่า      ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์

ในทางปฏิบัติก็จะคือ สหกรณ์จังหวัดของจังหวัดนั้นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา16(5)  สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์  ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก และมาตรา 21 ยังบัญญัติไว้อีกว่า ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทําให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้และให้พนักงานอัยการรับว่า ต่างให้สหกรณ์โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน ระบุว่าในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ

ฉะนั้น สำหรับกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ที่น่าจะเป็นที่แน่ชัดว่าขณะนี้ได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว เนื่องจาก 
 • หนึ่ง สหกรณ์ฯไม่สามารถเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ได้  
 • สอง สหกรณ์ฯ ไม่สามารถนำเช็คค้ำประกันของบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัด จำนวน 686 ล้านบาท ไปขึ้นเงินคืนมาได้  
 • สาม สหกรณ์ฯ เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน สมาชิกต้องเข้าคิวรอหากมีความประสงค์ถอนเงินฝากของตน
 • และสี่ สหกรณ์ฯงดการให้กู้ทุกประเภทแก่สมาชิก 


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และที่สำคัญผลประโยชน์ของสมาชิกที่พึงมีพึงได้ ควรต้องอยู่ครบตามวัตถุประสงค์ที่ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯกันมา ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรที่จะต้องออกมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของท่าน ตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้น ท่านอาจจะเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง


ธีรวุธ  ชมใจ
สมาชิก 16171
หน่วยสังกัดอาชีวศึกษาและราชภัฏฯ

****************************************


อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิดีโอ Infographic-รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น โดยกลุ่ม "รู้ สู้! Flood"

วิดีโอ Infographic เกี่ยวกับน้ำท่วมที่ออกเผยแพร่   ทางช่อง roosuflood   ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังผจญอยู่กับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อยู่ในขณะนี้  ออกเผยแพร่ทาง Youtube เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554  ในเวลาเพียงไม่ถึง 4 วัน (28 ต.ค.2554 เวลา 13:56 น.)  มีคนเช้าชมสูงถึง 645,363 คน      

วิดีโอนี้สร้างสรรค์โดยกลุ่มอาสาสมัครทำสื่อวิดีโอสร้างสรรค์  ที่ใช้ชื่อว่า "รู้ สู้! Flood"  ผมคิดว่า เขาสร้างเข้าใจง่าย  เหมาะสำหรับการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย และทุกระดับความรู้  โดยเฉพาะเด็กๆ นักเรียนของเรา  โทรทัศน์หลายช่องก็นำไปเปิดให้ประชาชนได้ชม ผมจึงได้นำมารวบรวมเอาไว้ในบล็อกนี้เพื่อสะดวกในการค้นหา และเป็นช่องทางช่วยเผยแพร่อีกทางหนึ่ง และขอชื่นชมกลุ่มอาสาสมัครฯ  กลุ่มนี้จริงๆ ครับ ผู้อ่านสามารถดูต้นฉบับได้โดยตรงที่ http://www.youtube.com/roosuflood 

 


ตอนที่ 1 รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น
ที่มา :
http://youtu.be/b8zAAEDGQPM
ตอนที่ 2 สามคำถามยอดฮิต
ที่มา : http://youtu.be/LY7a88olbek
ตอนที่ 3 เตรียมตัวก่อนน้ำมาถึง
ที่มา : http://youtu.be/cAKhNcAeYp0
ตอนที่ 4 การรับมือในภาวะน้ำท่วม
ที่มา : http://youtu.be/9BmDfRqFnNQตอนที่ 5 ใจเย็นยามอพยพ
ที่มา : http://youtu.be/6Y5J1LApdpUตอนที่ 6 ตุนอย่างมีสติ
ที่มา : http://youtu.be/28h5i7Dz0bc


*****************************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ.2554 (ชุดที่ 3)

วันนี้ น้ำก็ยังคงท่วมทะลักเข้ากรุงเทพมหานครอย่างไม่ขาดระยะ จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ ในวันที่ 27,28 และ 31 ต.ค.2554  ใน 21 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครปฐม กำแพงเพชร ตาก และกรุงเทพมหานคร คนกรุงเทพฯ หลายคนต่างทยอยเดินทางออกไปต่างจังหวัดเพื่อหนีวิกฤตจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้  แต่หลายคนก็ยังคงผจญภัยกันต่อไปเพราะเป็นห่วงบ้าน และบางคนก็ไม่มีที่จะไป  ภาพถ่ายน้ำท่วมจึงมีชมหลากหลายมุม ขอขอบคุณเว็บไซต์ เว็บบล็อก และเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ  รวมทั้งนักถ่ายภาพอิสระที่ได้ถ่ายไว้ให้พวกเราชมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป   

**********************************************
ชมย้อนหลัง
ที่มาของภาพ
อ่านต่อ >>

ก้าวต่อไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี..กรณีสลากกินแบ่ง

หากท่านใดยังไม่ทราบความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น สามารถอ่านบทความเหล่านี้ย้อนหลังก่อนได้ครับ
****************************************

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี หลายท่าน คงอยากทราบความคืบหน้าว่า ก้าวต่อไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ในกรณีที่ต้องสูญเงินไปกว่า 680 ล้านบาท ในการนำเงินไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่ง กับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัดนั้น จะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป   ความคืบหน้าล่าสุดมีดังนี้ ครับ

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ไปอีกระยะหนึ่ง
เอกสารหมายเลข 1
นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54  มีหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ชี้แจงเรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ไปอีกระยะหนึ่ง (ตามเอกสารหมายเลข 1)

สาระสำคัญ คือ สาเหตุที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ ได้ภายในเดือนตุลาคม 2555 ตามที่รับปากไว้  (ซึ่งเดิมเลื่อนจากเดือนกันยายน 2554 มาครั้งหนึ่งแล้ว) เหตุเพราะเช็คของบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัด ที่สั่งจ่ายวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เกิดเด้ง ธนาคารปฎิเสธการจ่าย  หลังจากนั้นคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมายกับ บจก.เทวาสิทธิ์ฯ เมื่อ 18 ต.ค.2554 ไว้ที่ สภอ.เมืองราชบุรี 

ต่อมาในวันที่ 19 ต.ค.2554  รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญสหกรณ์ 14 แห่ง (คิดว่าน่าจะเป็นสหกรณ์ที่ประสบปัญหานี้ เช่นเดียวกัน - ผู้เขียน) เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เร่งดำเนินการหาหลักทรัพย์อื่นมาป็นหลักประกัน เพื่อตั้งค่าเผื่อความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บจก.เทวสิทธิ์ ให้ลดน้อยลง  จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่กำหนดไว้

และประธานคณะกรรมการฯ ยังย้ำต่อในหนังสือว่า
หากสหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลในขณะนี้นั้น
จะทำให้เงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนด

ด้วยเหตุนี้สหกรณ์ฯ จึงต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปอีกระยะหนึ่ง

ตั้งสติใช้ปัญญา
สมาชิกสหกรณ์ฯ อย่าได้หลงประเด็น นี่คือ กลยุทธ์การซื้อเวลาและการเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญ พยายามจะฟอกสิ่งดำให้เป็นขาว  สาเหตุที่สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่และปันผลไม่ได้ เพราะสหกรณ์ฯ ปิดงบดุลไม่ได้  เพราะเงินมันหายไปจากระบบกว่า 680 ล้านบาท ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ยอมลงนาม เพราะเงินที่หายไปนั้น เป็นเงินที่บุคคลทั้ง 15 คน (ไม่ควรใช้คำว่า"คณะกรรมการ" เพราะจะกลายเป็นธุรกรรมของสหกรณ์ฯ) นำไปลงทุนเองในนามกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น หากสหกรณ์ฯ จะปิดงบดุลและปันผลได้ต้องดำเนินการดังนี้ (ความเห็นของผู้เขียน) 
 • บุคคลทั้ง 15 คนต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันต่อสหกรณ์ฯ ได้ครอบคลุมวงเงินกว่า 680 ล้านบาท แล้วกำหนดระยะเวลาค้ำประกันไว้ เช่น หากภายใน 6 เดือน บุคคลทั้ง 15 คน หาเงินมาชดใช้หนี้คืนให้สหกรณ์ฯ ไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะยึดหลักทรัพย์เหล่านี้ มาเป็นของสหกรณ์ฯ ต่อไป
 • ส่วนบุคคลทั้ง 15 คน จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ บจก.เทวาสิทธิ์ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล 15 คน (ไม่ใช่ของสหกรณ์) หากทวงคืนมาได้ ก็เอาเงินมาใช้คืนสหกรณ์ฯ แล้วถอนหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไว้ กลับคืนไป
 • การที่อ้างว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ตั้งค่าเผื่อความเสียหาย นั้นเป็นแค่คำแนะนำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีอำนาจเข้ามาเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือก้าวก่ายบัญชีภายในสหกรณ์ฯ  มีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายเท่านั้น  การอ้างดังกล่าวจึงไม่ใช่บทสรุป เงินจำนวนว่า 680 ล้านบาท คือ เงินสีดำ (นอกบัญชี) ที่ถูกขโมยไป  การที่บุคคลทั้ง 15 คนกำลังพยายามนำมันมาฟอกให้เป็นเงินสีขาว (ในบัญชี)  นั้น ย่อมกระทำไม่ได้    

เอกสารหมายเลข 2
ตำรวจราชบุรีรับคำร้องทุกข์ ส่งต่อไปยัง DSI
วันที่ 24 ตุลาคม 2554  สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด  แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ผู้เสียหาย ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินคดีอาญา กรณีเกี่ยวกับการหลอกหลวงนำเงินไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  มูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนหลายพันล้านบาท (ตามเอกสารหมายเลข 2) และแจ้งว่าคดีนี้เข้าเงื่อนไขและครบองค์ประกอบเป็นคดีพิเศษ  ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 86/2554 ไว้แล้ว ดังนั้นทางสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีจะส่งเรื่องนี้ ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายต่อไป

และทราบข่าวต่อว่าในวันนี้ (26 ต.ค.2554) จะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ทยอยไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้เพิ่มเติม อีกเป็นจำนวนมากเพื่อประกอบสำนวนฟ้องร้องให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น
สมาชิกฯ ต้องช่วยกัน
วันนี้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ทุกคน ต้องหันหน้าเข้ามาหากัน จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นว่า  ชะตาของสหกรณ์ฯ จะเป็นอย่างไรต่อไป  ทำอย่างไรให้สมาชิกฯ กว่า 9 พันคน สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน ได้ตามปกติ  ไม่เช่นนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ที่ตั้งมากว่า 53 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นสถาบันที่สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้หมู่มวลสมาชิกมานาน ...ต้องถึงกาลเวลาล่มสลายในยุคสมัยของเราเลยครับ 

เวลาที่เรามืดแปดด้าน
จำให้ดีว่า...ยังมีด้านที่เก้าสว่างอยู่เสมอ
แต่เรายังหามันไม่พบ  

*************************
ชาติชาย คเชนชล : 26 ต.ค.2554

หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วันที่ 28 ก.ค.2554
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รวมนวัตกรรมการดำรงชีพระหว่างน้ำท่วม 2554 "ภูมิปัญญาประชาชน"

ในขณะที่ประเทศไทยของเราต้องประสบกับมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในหลายจังหวัด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน (ณ วันที่เขียนบล็อกนี้ 24 ต.ค.2554) มวลน้ำมหาศาลหลากมาจากทางภาคเหนือ ลงมาภาคกลาง กำลังจะไหลทะลักเข้าท่วมกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย 

มหาอุทกภัยครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำและพื้นที่ต่ำต่างๆ ล้วนต้องผจญกับน้ำท่วมอย่างแสนสาหัส บางส่วนถึงขั้นต้องอพยพจากบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ทางราชการได้จัดไว้ให้จำนวนหลายแห่ง   

คนไทยไม่เคยทิ้งกัน
การบริจาคทรัพย์สิน ข้าว ปลา อาหาร สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง    นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็น "ภูมิปัญญาประชาชน" ช่วยกันคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีพในระหว่างน้ำท่วมอยู่หลายรายการ  ซึ่งผู้เขียนได้ไปพบตามสื่อต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บบล็อก และเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ จึงได้นำมารวบรวมไว้ เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้อ่าน และอาจจะเป็นช่องทางช่วยเผยแพร่ไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกช่องทางหนึ่ง  นวัตกรรมต่างๆ ที่เสนอไว้นี้ ยังไม่หมดเสียทีเดียว หากผู้อ่านท่านใดไปพบเจอสามารถเพิ่มเติมไว้ได้ในท้ายบทความนี้ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไป 


นวัตกรรมระหว่างน้ำท่วม 2554 "ภูมิปัญญาประชาชน"

นวัตกรรมแรกที่เอามาดูเล่นๆ กัน  ในยามที่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ใช้การไม่ได้ นายกระบือ (ควาย) นี่แหละจะเป็นพระเอกเลยทีเดียว


การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่


จุดเฝ้าระวังป้องกันน้ำเข้าบ้าน


 ส้วมฉุกเฉิน


สุขาเคลื่อนที่รักษ์สิ่งแวดล้อม


สุขากระดาษ


ส้วมฉุกเฉินสามแบบ

ถุง"จัดหนัก"
(ผลิตโดยศิษย์เก่าสถาปัตย์ จุฬา และ เพื่อนๆ นิเทศ หอการค้า แจกจ่ายฟรีครับ อ่านเพิ่มเติม http://men.mthai.com/content/5855 )


วิธีการทำน้ำสะอาด


ผ้าอนามัยยามฉุกเฉิน


ทำถุงยังชีพเป็นเสื้อชูชีพ


รองเท้าถุงพลาสติกการเก็บอาหารไว้ให้นานเมื่อไม่มีตู้เย็น


ตะเกียงฉุกเฉินของใช้จำเป็นยามน้ำท่วม


โมบายขวดน้ำสื่อความหมายไม้เช็คไฟฟ้ารั่ว

เครื่องช่วยกรอกทรายใส่ถุง


สร้างเรือจากฟิวเจอร์บอร์ด


สร้างแพจากขวดน้ำดื่ม


สร้างแพจากลังใส่ขวดน้ำอัดลม


สร้างเรือและแพแจกท่อพีวีซี


เรือแบบต่างๆ


แพทำจากต้นกล้วย


เรือจากท่อ PVC


แพแสวงเครื่อง


แพพิทักษ์ที่พักชั่วคราว


แพพึ่งพิงพร้อมผลักดันน้ำ


การห่อรถยนต์กันน้ำการสร้างทำนบกั้นน้ำ

5 วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่มากับน้ำ

พิสูจน์ทราบงูที่มากับน้ำท่วมเตือนภัยระวังไฟดูด ระหว่างน้ำท่วม


รวมเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ****************************************
อ่านต่อ >>