วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 11/2551 เรื่อง “โค่นระบอบทักษิณ ไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิด”


ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้จัดให้มีการชุมนุมใหญ่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551 และมีมติให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องตามแถลงการณ์ฉบับที่ 10/2551 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอแจ้งให้ทราบว่า การเคลื่อนไหวตามแถลงการณ์ฉบับที่ 10/2551 ได้ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมิให้เคลื่อนไหวไปปักหลักพักค้างที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จนเป็นสาเหตุที่ทำให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนแผนการปักหลักพักค้างมาอยู่ที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก และเป็นผลทำให้ต้องปรับเปลี่ยนจากแผนการเดิมในแถลงการณ์ฉบับที่ 10/2551 ที่จะเคลื่อนมวลชนเดินทางไปที่หน้ารัฐสภา มาเป็นใช้วิธีส่งตัวแทนไปยื่นแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา เพื่อยื่นถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญในเช้าวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 และตัวแทนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ไปยื่นรายชื่อของประชาชนจำนวน 31,881 รายชื่อต่อประธานวุฒิสภาเพื่อถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551บัดนี้ การปักหลักพักค้างของพี่น้องประชาชนและองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ที่ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก ได้เข้าสู่คืนที่ 5 ของการชุมนุมใหญ่แล้ว ตลอดระยะเวลา 5 วัน 5 คืน ที่ผ่านมา ประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ถูกข่มขู่ ถูกคุกคาม และถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด โดยแก๊งอันธพาลที่ได้รับอามิสสินจ้างมาจากนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร้อารยะ แผนการที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบางคนได้ใช้แก๊งอันธพาล ข่มขู่ คุกคาม และการทำร้ายร่างกายพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีและผู้สูงวัยซึ่งไม่มีหนทางในการต่อสู้กับแก๊งอันธพาลเหล่านี้ ก็เพราะต้องการให้เกิดความหวาดกลัวในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนผู้รักชาติก็หาได้ยอมจำนนพ่ายแพ้ต่อความเลวทรามหยาบช้าดังกล่าวไม่ ในทางตรงกันข้าม ประชาชนจำนวนมหาศาลได้เข้าร่วมในการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และยังได้เกิดอาสาสมัครที่มาจากพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมจำนวนมากเข้าทำหน้าที่พิทักษ์รักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างกล้าหาญ ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยไม่ยอมให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้สิทธิของตนเองในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแม้ในคืนวันพุธที่ 28 และคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 จะได้เกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงและหนักหน่วง แต่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติก็ได้ยืนหยัดเข้าร่วมชุมนุมอย่างไม่ท้อถอย เหตุการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายมีความมุ่งมั่นในการทำลายล้างระบอบทักษิณด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่อย่างแท้จริง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ว่า ค่ำคืนนี้ คืนวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 ได้เกิดปรากฏการณ์ที่มีประชาชนมาชุมนุมร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ และถนนราชดำเนินนอก เป็นจำนวนนับแสนคน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงมีมติให้ประกาศผลสำเร็จในการชุมนุมตลอด 5 วัน 5 คืนที่ผ่านมา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการต่อสู้ ร่วมกันสร้างภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นบัดนี้ แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อขอฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนเรือนแสน ที่เข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ในค่ำคืนนี้ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบทักษิณและขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดอันธพาลให้สิ้นซาก ด้วยเหตุผลดังนี้1.รัฐบาลภายใต้การนำของ นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งมีพรรคพลังประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ เป็นพรรคการเมืองหุ่นเชิดของพรรคไทยรักไทยภายใต้การชี้นำและบงการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพวกตลอดเวลา โดยตุลาการรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยเอาไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ว่า พรรคไทยรักไทยเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนสมควรจะต้องร่วมมือกันต่อต้านในทุกวิถีทาง

2.รัฐบาลหุ่นเชิดภายใต้การนำของนายสมัคร สุนทรเวช ยังคงสานต่อพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบต่อจากรัฐบาลในระบอบทักษิณ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับพวกพ้องของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจในภาวะข้าวยากหมากแพงอยู่ในขณะนี้ ด้วยการสมยอมให้กลุ่มธุรกิจผูกขาดน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสามารถกอบโกยผลกำไรจำนวนมหาศาลด้วยวิธีการฉ้อฉลผู้บริโภคทุกรูปแบบ หลังจากที่รัฐบาลทักษิณได้แปรรูป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และขายหุ้นส่วนหนึ่งในราคาถูกให้กับพวกพ้องของตัวเองไปแล้ว รวมทั้งการขึ้นราคาน้ำตาลด้วยวิธีการทุจริตอย่างอำมหิต โดยไม่แยแสต่อความทุกข์ยากของประชาชน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับโรงงานน้ำตาลและนักการเมือง ตลอดจนบริหารให้ราคาข้าวสารของพ่อค้าส่งออกและโรงสีข้าวกำไรเฉพาะกลุ่ม จากความฉ้อฉลดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มชาวประมง กลุ่มผู้ประกอบการรถร่วมบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

3.รัฐบาลบริหารล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาความยากจน ปล่อยให้มีการกดราคาพืชผลของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา อย่างไม่เป็นธรรม จนเกิดการชุมนุมประท้วงไปทั่วประเทศ และกดค่าแรงงานขั้นต่ำที่ไม่สอดคล้องกับภาวะข้าวยากหมากแพงในปัจจุบัน

4.มีพฤติกรรมขัดขวางการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา แทรกแซงการทำงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยา ทำร้ายผู้ป่วยในประเทศไทยอย่างไร้มนุษยธรรม

5.แทรกแซงและตัดตอนกระบวนการยุติธรรม ด้วยการโยกย้ายอธิบดีและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษและข้าราชการตำรวจจำนวนมาก เพื่อขัดขวางมิให้คดีความของตัวเองและพวกพ้องเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล ในขณะเดียวกัน ก็ได้ใช้กลไกอำนาจสืบสวนสอบสวนทางราชการที่เป็นพวกพ้องของตัวเอง คุกคาม กลั่นแกล้ง และกดดันองค์กรตรวจสอบอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อบั่นทอนกระบวนการยุติธรรม

6.แทรกแซงการทำงานของสื่อสารมวลชน และให้พวกพ้องของตัวเองที่สนับสนุนรัฐบาลเข้าจัดรายการในสื่อของรัฐอย่างฉ้อฉล เพื่อยัดเยียดนำเสนอข้อมูลข่าวสารของตัวเองฝ่ายเดียวให้กับประชาชน ตลอดจนใช้อันธพาล ข่มขู่ คุกคาม การทำงานของสื่อสารมวลชน

7.ล้มเหลวในการบริหารจัดการเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ล้มเหลวในการแก้ไขความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนบริเวณรอบเขาพระวิหารและน่านน้ำบริเวณอ่าวไทยตกเป็นของชาติอื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองในระบอบทักษิณ

8.ปล่อยปละละเลยให้คนที่มีมลทินและกระทำผิดกฎหมาย ไร้ซึ่งจริยธรรมให้มาบริหารบ้านเมืองทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นอันธพาล ยั่วยุทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยก ปกป้องผู้กระทำความผิดทั้งในทางกฎหมายและในทางจริยธรรมมาปกครองบริหารบ้านเมือง หาได้ปฏิบัติตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเองไม่

9.รัฐบาลและตำรวจรู้เห็นเป็นใจอยู่เบื้องหลังกระบวนการจัดกลุ่มคนอันธพาลเพื่อก่อความวุ่นวาย ยั่วยุ ข่มขู่ คุกคาม และทำร้ายร่างกายประชาชนที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาชุมนุมอย่างโหดเหี้ยม

10.เครือข่ายระบอบทักษิณได้อยู่เบื้องหลังขบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเจตนาปล่อยให้คนที่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าร่วมบริหารบ้านเมืองมาเป็นเวลานาน ใช้วิธีตัดตอนนักการเมืองบางคนเมื่อถูกประชาชนจับได้ไล่ทัน เพียงเพื่อปกป้องมิให้สาวถึงต้นตอผู้นำความคิดและขบวนการบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

11.รัฐบาลหุ่นเชิดได้สมคบกับผู้นำแห่งระบอบทักษิณร่วมมือกับนายทุนต่างชาติ เข้ายึดครองทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศชาติและสิทธิสัมปทานต่างๆ ในอนาคต จนอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติอย่างมีเงื่อนงำ เช่น กรณีการเปิดโอกาสให้ชาวตะวันออกกลางเข้ามาศึกษาและลงทุนผูกขาดในการทำการขนส่งทางบกเชื่อมต่อระหว่างบริเวณจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก หรือที่เรียกว่า แลนด์บริดจ์ ตลอดจนการเปิดช่องทางให้ทุนขนาดใหญ่จากประเทศตะวันออกกลางให้เข้ามาทำนาซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตลอดจนทำธุรกิจข้าวแบบครบวงจรเพื่อครอบงำและเอาเปรียบชาวนาผู้ยากไร้ให้ไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากอีกต่อไป

12.ใช้อำนาจเผด็จการทางรัฐสภา มุ่งแต่จะดำเนินการล้มล้างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชามติของคนส่วนใหญ่ในประเทศ จนถูกจับได้เป็นหลักฐานจากร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่า มีเจตนาที่จะทำไปเพื่อลบล้างความผิดของตัวเองและพวกพ้อง อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อตัดตอนอำนาจตุลาการ ทำลายหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม และหลักนิติธรรมของชาติ ต่อมาเมื่อประชาชนจับได้ไล่ทันแล้ว นักการเมืองในระบอบทักษิณก็ได้ใช้เล่ห์เพทุบายด้วยการให้สมาชิกรัฐสภาถอนรายชื่อออกจากการล้มล้างรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อลดกระแสความไม่พอใจของประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะทำลายสงครามครั้งสุดท้ายของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หลอกลวงให้ประชาชนตกหลุมพรางหลงประเด็นและยุติการโค่นล้มระบอบทักษิณในที่สุด แต่ทว่าเนื้อหาของการเตรียมร่างล้มล้างรัฐธรรมนูญนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงซึ่งเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดเจนแล้ว จนไม่สามารถรับประกันการใช้เล่ห์เพทุบายในวันข้างหน้าเพื่อทำให้ระบอบทักษิณกลับฟื้นคืนมาได้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่ายจึงมีบทสรุปร่วมกันว่า ปัญหาของแผ่นดินยังคงดำรงอยู่ต่อไปทั้ง 12 ประการ โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพลพรรคผู้ใกล้ชิดบงการอยู่เบื้องหลังนายสมัคร สุนทรเวชและพรรคพลังประชาชนซึ่งมีพฤติกรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นหุ่นเชิดของระบอบทักษิณอย่างแท้จริง ระบอบทักษิณได้ใช้พรรคการเมืองหุ่นเชิด นักการเมืองหุ่นเชิด เข้าสู่อำนาจรัฐบาลทุนนิยมสามานย์และเผด็จการรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง ขยายอำนาจทุนเพื่อดำรงการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและพวกพ้อง ใช้อำนาจเงินเข้ายึดอำนาจทหารและตำรวจ ตลอดจนแทรกแซงอำนาจในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร้จริยธรรม


ดังนั้น ภารกิจการโค่นล้มระบอบทักษิณจึงยังไม่เสร็จสิ้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอฉันทามติจากพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ยกระดับของการต่อสู้ไปสู่การขับไล่รัฐบาลทุนนิยมสามานย์ ขับไล่เผด็จการรัฐสภา ตลอดจนล้มล้างระบอบทักษิณ ณ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงที่สุด หากพี่น้องเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้วิกฤติการณ์ในครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องโค่นล้มระบอบทักษิณและขับไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิดแล้วขอเชิญชวนพี่น้องมวลมหาประชาชน ณ ที่แห่งนี้ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกได้โปรดลุกขึ้นยืนแสดงฉันทมติเห็นชอบเคลื่อนไหวตามรัฐธรรมนูญเพื่อโค่นล้มรัฐบาลและขับไล่รัฐบาลอันธพาลอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

30 พฤษภาคม 2551”

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมติดตามข่าวสารและเคลื่อนไหวทางแนวคิด กับ นปก มาตลอด แต่ไม่นิยมความรุนแรง จนมาเห็นตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มนี้ในวันบุกเข้ามามัฆวาน นึกว่ากำลังถ่ายทำหนัง 2499 อันธพาลครองเมือง แต่ละคนที่เดินเข้ามาแถวหน้ามีอาวุธครบมือ แถวหน้าคือหน่วยเดนตาย (ที่เมามาแบบสมควรตาย) แถว 2 เดนคน (จะได้หนีทันเวลาถูกไล่ตี ปล่อยให้เดนตายที่เป็นชาวบ้านขี้เมารับเคราะห์ก่อน) ส่วยตรงกลางๆ พวกนี้จะไม่ค่อยมีอาวุธแต่จะเดินมามือเปล่า ซึ่งเป็นจำนวนมากเพราะถูกหลอกว่าให้เดินไปชุมนุมอย่างสงบ (ซึ่งผมก็อยู่หนึ่งในนั้นโดยไม่ได้คิดว่าจะไปตีกัน ถ้ารู้ผมก็คงไม่ไปด้วยหรอก ผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแล เพราะทำอย่างนั้นมันดูเป็นอันธพาลชัดๆ หลังจากวันนั้นผมเลิกไปฟังไอ้พวกนี้เลย เพื่อนผมญาติผมโดยเฉพาะเมียผมที่เห็นผมทางทีวีโทรมาด่าผมตลอดเลย เพื่อนผมมันว่า มึงไปร่วมกับได้ขบวนถ่อยกากเดนสังคมได้อย่างไร เพราะไอ้พวกเอี้ยนี้ไปที่ไหนต้องล้างถนนกันเลย ส่วนเมียผมด่าว่าถ้ามึงยังคบโจรกวนเมืองมึงก็ไม่ต้องเอาลูกเมีย มึงหัดติดตามข่าวสารในมุมอื่นบ้าง วางสายเสร็จเลยรีบกลับบ้าน ดีว่าบ้านอยู่แถวนั้น บางทีก็กลับมานั่งคิดๆนะ หลังจากติดตามทางทีวีและเห็นภาพมีคนตายและบาดเจ็บ นั่นถ้าเราเป็น 1 ใน คนเจ็บหรือคนตาย ใครจะมาสนใจเราวะ มีแต่คนทั้งเมืองคงสมน้ำหน้าแน่ๆ อยู่ดีๆที่สนามหลวงเสือกมาเลือกที่ตายมัควาน สิ่งที่ตอกย้ำได้ดีจริงๆว่าไม่มีใครสนใจชีวิตคนไทยชาวบ้านทจริงๆก็หลังจากดูข่าวทีวีที่สื่อสัมภาษณ์นายกฯสมัครว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรกับผู้ที่เสียชีวิต นายกตอบว่า ฝ่ายไหน (คนเป็นนายกดูแลคนทั้งประเทศ เสือยังมีหน้ามาตอบว่าฝ่ายไหน แล้วมึงจะยังเป็นนายกทำเอี้ยมึงซิ ถ้าวันหนึ่งนักข่าวถามมันว่า ท่านนายกครับที่บ้านท่านมีคนโดนฆ่าตายในบ้านเมื่อคืนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรครับ สงสัยมันคงตอบว่า ใคร เมียหรือลูกสาวผม ฮ่าๆๆๆ และอีกเรื่องที่ดูถ่ายทอดสดเมื่อกลางวันทาง NBT ช่วงที่มี สส.ท่านหนึ่งยกมือขอให้ท่านอนุญาติท่านประธานฯ ชัย ชิดชอบ ให้ สส.ทั้งหมดยืนแสดงไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันที่ มัฆวาน 1 นาที แต่ท่านประธานไม่ยอม อ้างว่าไม่มีในญัตติ ถ้าอยากยืนก็ยืนคนเดียวซิ! โอ้ยได้ยินแล้วแทบเป็นลม ไอ้แก่นี่เอาเรื่องที่เป็นสปิริตของ สส.ทั้งหมดเพียง 1 นาที เป็นเรื่องที่ต้องเสนอญัตติมาก่อน ถุย!!! ต่อไปถ้าไอ้ห้อยลูกมึงโดนตีนพันธมิตรกระทืบตาย แล้ว สส.ผู้ทรงเกียรติทั้งหมดขอเสนอประธานให้ สส.ทั้งหมดช่วยยืนไว้อาลัยสัก 1 นาทีได้ไหม แล้วมึงจะบอก สส.ทั้งหมดไหมว่า ไม่อยู่ในญัตติ ถึงวันนั้นถ้ามึงขอให้ สส.ทั้งหมดช่วยยืนไว้อาลัย ไอ้ห้อยสัก 1 นาที ก็อยากให้ สส.ทั้งหมดช่วยตะโกนดังทั้งสภาว่า..มึงก็ยืนคนเดียวซิไอ้ประธาน.. กราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่รักครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นพันธมิตรหรือ นปก.ถ้าท่านจะต้องมาตายบนถนนราชดำเนิน มัฆวานหรือทำเนียบ เพื่อ สส.หรือรัฐมนตรีที่ท่านเลือกไปและอยากให้บรรดา สส.ที่ท่านได้เลือกเขาไปทำหน้าที่แทนท่าน (โดยเฉพาะ บุรีรัมย์)ได้ไว้อาลัยท่านสัก 1 นาทีที่ท่านอุตส่าห์สละชีพเพื่อให้เขาดำรงอยู่ โปรดช่วยกรุณาแจ้งญัตติการตายของท่านฝากไปกับ สส.ที่ท่านได้เลือกเขาไปให้กับประธาน ชัย ชิดชอบ ด้วย (ถ้ามันไม่ตายก่อนท่านนะ)จะได้มีญัตติไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทางการเมืองบ้าง เฮ้อ..ปลง ทุกวันนี้บอกเมียกับญาติและเพื่อนแล้วว่ากูจะไม่ไปอีกแล้วกับไอ้พวก นรกป่วนกรุง แต่กูจะไปกู้ชาติกับพันธมิตร (เมียกับลูกได้ไปด้วยพร้อมเพื่อนๆ) จาก..อดีต นปก.ผู้หลงผิด

kengpk กล่าวว่า...

เมื่อมีที่นาก็ต้องมีการทำนาเพื่อสร้างรายได้และความอยู่รอดดังนั้นจึงต้องมีการเลือกควายเพื่อมาทำหน้าที่นั้น แต่ควายมันคิดว่ามันทำเพราะคิดว่า มันเสียสละเพื่อคนอื่น แต่บังเอิญควายที่เลือกมานั้นดันไถนาไม่เป็นทำให้การสร้างรายได้และผลผลิตต่างๆแย่ลงไปอีก ที่ร้ายไปกว่านั้น ไอ้คนที่จูงคันไถมันก็ดันไม่รู้วิธีทำให้ควายไถให้ถูกตามวิธีหรือวิถีที่ถูกต้องได้แล้วอย่างนี้คนอื่นๆที่ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นๆแล้วจะมีโอกาสได้กินหรือบริโภคอาหารได้อย่างมีความสุขความสบายกันได้อย่างไร ผลสุดท้าย จะแก้ ที่ไหน ใครผิด ควาย,คนลากไถ(คนเลือกควาย)หรือ คนรอกิน ช่วยตีปริศนานี้หน่อย