วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

นิทานเรื่องที่ 9 Superman ตายไปหมดแล้ว

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ที่มาของภาพ
http://th.wikipedia.org/
ผมได้อ่านบทความ "เล่านิทาน สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่" ของ ท่านยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือ "สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ใน 999 วัน"  โดยสำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย และมี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นบรรณาธิการ 

ท่านยอดเยี่ยมฯ เขียนขึ้นต้นว่า ท่านเป็นสถาปนิกที่รักความเป็น "ครู" เพราะการเป็นครูทำให้ท่านมีความสุข ในนิทานเรื่องที่ 9 เรื่อง Superman ตายไปหมดแล้ว ท่านบอกว่าเป็นการเล่านิทานให้นักเรียนของท่านฟัง ซึ่งมีหลายตอนที่ผมอ่านแล้วรู้สึกน่าจะนำมาถ่ายทอดและแบ่งปันกัน ซึ่งไม่ต้องอธิบายความหมายอะไรมากมายทุกคนก็คงพอจะเข้าใจได้เอง..ลองอ่านดูนะครับ

"...หากโลกหรือสังคมไม่มีปัญหา Superman ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เดินอยู่ตามท้องถนน ไม่มีใครรู้จัก และไม่มีความสำคัญ..รอจนกว่าความเดือดร้อนที่แก้ไม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง..Superman ก็ปรากฏตัวขึ้นมา และแก้ปัญหาให้เรา...ฯลฯ "

นัยยะสำคัญ ก็คือ  Superman ไม่เคยมีในโลก...เป็นนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อปลอบใจว่าเมื่อเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเรา  แต่ในความเป็นจริงแล้ว...ไม่มีใครจะมาช่วยพวกเราได้หรอกนอกจากตัวของพวกเราเอง...

"ที่ใดมีวีรบุรษ ที่นั่นบ้านเมืองเดือดร้อน"
เป็นบทหนึ่งที่ เล่าจื๊อ ปราชญ์จีนในยุคพุทธกาล เขียนไว้ในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง ซึ่งอธิบายความได้ว่า

ทุกครั้งที่บ้านเมืองเดือดร้อน ถ้าบ้านเมืองจะรอด..จะเกิด"วีรบุรุษ" ขึ้น
ดังนั้น ทุกครั้งที่มีวีรบุรุษปรากกฏตัว ก็หมายความว่า..บ้านเมืองกำลัง "เดือดร้อน"
บ้านเมืองที่สงบและเป็นสุข ประชาชนยิ้มอยู่..จึงไม่มี "วีรบุรษ" ปรากฏขึ้น

"วีรบุรุษ"....จึงเป็นเครื่องหมายของสังคมที่เกิด..."ความเดือดร้อน"

(อ่านถึงตรงนี้แล้ว ท่านผู้อ่านลองนึกถึงคนเหล่านี้ดู อาทิ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ---> พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน --->พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ---> นายสมัคร สุนทรเวช---> นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ --->นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือแม้กระทั่ง นายวีระ สมความคิด ที่ถูกจับอยู่ในคุกเขมร ณ ปัจจุบันนี้ก็ตาม)

หากองค์กรหรือสังคมเกิดความต้องการ วีรบุรุษ..ขี่ม้าขาว อาจหมายถึงองค์กรหรือสังคมนั้น ขาดความสมบูรณ์ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
  • ....การเป็นสังคมที่มักง่าย
  • ....เป็นสังคมที่ไร้สภาวะผู้นำ
  • ....การเป็นสังคมที่ขาดปัญญา
  • ....การเป็นสังคมที่ขาดความสามัคคี
  • ....การเป็นสังคมที่ไม่พยายามช่วยตัวเอง
  • ....การเป็นสังคมที่วิเคราะห์แก้ปัญหาไม่เป็น
ท่านอนุมานว่า เราต้องไม่หวังพึ่งวีรบุรษมาแก้ปัญหาของเรา เราต้องเข้าใจและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของเราเอง เราต้องไม่มักง่ายและงอมืองอเท้า เพื่อให้คนอื่นมาแก้ปัญหาของเรา

"เราต้องไม่หวังว่าจะมี Superman มาแก้ปัญหาแทนเรา เพราะ Superman....ตายหมดแล้ว"

ที่ผมย่อความมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่านผู้อ่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น และยังมีนิทานดีดี..ที่ท่านยอดเยี่ยมฯ ได้เขียนไว้ในบทความนี้อีก 3 เรื่อง ได้แก่ นิทานเรื่องที่ 7 หอยมุก, นิทานเรื่องที่ 6 ขบวนการสาบเสือ และนิทานเรื่องที่ 1 เรื่องของ "เห็ด"  ซึ่งผมจะค่อยๆ นำมาเขียนให้อ่านกันต่อไปครับ

ดูประวัติยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

ที่มา
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.(2553). เล่านิทาน สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ : สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ใน 999 วัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน. (หน้า 139-140)

ตีพิมพ์ใน น.ส.พ.สู่ชนบท ปีที่ 22 ฉบับที่ 381 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 หน้า 3

ไม่มีความคิดเห็น: