วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิงวอนสมาชิกรัฐสภา ลงมติไม่รับรอง JBC

เมื่อค่ำวานนี้ (23 มี.ค.2554) ผมได้ฟัง อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกพันธมิตรฯ ทาง ASTV ท่านได้ขอร้องให้ผู้ที่ร่วมชุมนุม และผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ช่วยกันกระจายข่าวให้ประชาชนออกมาคัดค้านการลงมติรับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย-กัมพูชาหรือ JBC ทั้ง 3 ครั้ง  ซึ่งรัฐบาลจะเสนอเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติอันได้แก่รัฐสภาไทยรับรองให้ความเห็นชอบ ในการประชุมวันที่ 25 มี.ค.2554 คือวันพรุ่งนี้ และในวันนี้อาจารย์ปานเทพฯ ก็ได้เขียนไว้ในบทความตอนหนึ่งว่า

"....ขอวิงวอนจากท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้โปรดแก้ไขวิกฤติการณ์ครั้งนี้ โดยการลงมติไม่รับรองบันทึกผลการประชุม JBC ทั้ง 3 ฉบับ หากท่านสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมนอกจากจะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลานว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมที่อัปยศและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติแล้ว ท่านก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาที่ทำให้ดินแดนไทยส่วนใดส่วนหนึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐกัมพูชาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 119, 120, 157 ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต...."

นอกจากนั้น ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ทนายประสานงานคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕ ท่านได้เขียนในบทความตอนหนึ่งไว้ว่า

"ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งฝ่ายบริหารกำลังจะเสนอรายงานของ JBC ไทย-กัมพูชา เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติอันได้แก่รัฐสภาไทยรับรองให้ความเห็นชอบนั้น ข้าพเจ้าขอตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารดังกล่าวได้ซ่อนเงื่อนงำอันจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างร้ายแรงของประเทศชาติ โดยสุ่มเสี่ยงต่อการหยิบยื่นดินแดนไทยทั้งหมดในบริเวณเขาบรรทัด ซึ่งกำหนดให้เส้นสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตธรรมชาติตามความตกลงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๔ และได้มีการยืนยันโดยสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๗"
(อ่านเพิ่มเติม
จุดยืนที่เหนือกว่า)

นอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ (เก่งๆ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา) อีกหลายท่าน ได้ออกมาช่วยกันย้ำในเรื่องนี้...เตือนรัฐบาลว่าไม่ควรทำ...ผมเห็นด้วยครับและอยากจะช่วยกระจายข่าวนี้ ไปให้ไกลและกว้างที่สุด อย่าปล่อยให้นักการเมืองเหล่านี้ นำพาประเทศไทยของเราไปเสียดินแดนแก่ประเทศกัมพูชา เพียงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตนและพรรคการเมือง  โดยไม่ฟังและคำนึงถึงเสียงคัดค้านของประชาชน

ช่วยกันย้ำเตือนว่า "การที่ท่านได้รับเลือกตั้งไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะทำอะไรได้ทุกอย่าง"

ผมก็ไม่รู้จะไปบอกกับใคร
เพราะคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆ ตัวผม ไม่มีใครสนใจเรื่องราวเหล่านี้เลย พูดไปก็คงไม่รู้เรื่อง คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาพระวิหารและการสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมาก เพราะคนไทยขาดความสนใจ ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยจึงตกเป็นเหยื่อในการสร้างอิทธิพลและความร่ำรวยของนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยตามที่เราเห็นๆ กันอยู่

ผมคิดว่า คนไทยยังเป็นเพียงแค่ "ประชาชน" ไม่ใช่ "พลเมือง" เพราะหากเป็นพลเมืองแล้ว จะมีปัญญาความรู้ และพละกำลังต่อต้านกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้  แต่วันนี้ ประชาชนคนไทย กลับมีวัฒนธรรมของการไม่สนใจใยดี หรือที่เรียกว่า "ธุระไม่ใช่"

"ประชาธิปไตย คือ ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่  ไม่ใช่ ประชาชนเป็นใหญ่ เพราะประชาชนนั้นอาจจะบ้าๆ บอๆ ก็ได้" (พุทธทาสภิกขุ)

วันหนึ่ง นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ ชวน หลีกภัยและพวก ก็ทำเรื่อง MOU 2543 เอาไว้ให้พวกเราแก้ ต่อมาก็มีบันทึก JBC อีก 3 ฉบับ และวันนี้ นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพวก ก็กำลังจะทำให้มันถูกรับรอง ซึ่งหลายคนก็ออกมาส่งเสียงคัดค้านว่ามันจะทำให้เราเสียดินแดนฯลฯ

แต่หลังจากนั้นอีกไม่นาน ต้นเดือน พ.ค.54 ท่านนายกอภิสิทธิ์ฯ ก็ยุบสภา เลือกตั้งกันใหม่ ได้นายกฯ คนใหม่ ได้รัฐบาลใหม่....แล้วปัญหาเขาพระวิหารที่ท่านทิ้งเอาไว้ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ..วงจรอุบาทว์ก็เป็นเช่นนี้ตลอดไป

หลายคนไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อท่านเมื่อมีโอกาสแล้วควรบริหารประเทศชาติให้ดีที่สุด คำนึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก....การตัดสินและกระทำเรื่องราวใดๆ ล้วนมีผลต่ออนาคตของประเทศไทยทั้งสิ้น...

ผมคิดว่า ท่านนายกอภิสิทธิ์ฯ ลองบินออกมานอกทำเนียบอยู่กับฝูงนกอื่นๆ ดูบ้าง แล้วท่านจะรู้ว่า นกที่อยู่ในทำเนียบนั้น ล้วนแต่เป็นนกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแทบทั้งสิ้น

ใน 1 วันที่เหลือนี้ สิ่งที่ผมสามารถทำได้ ก็คือ
  • กระจายข่าวนี้ไปทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของผม เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, facebook, Twiiter,  Blog ,website, gotoknow เพื่อให้ประชาชนคนไทยช่วยกันออกมาคัดค้านและขอร้องท่านสมาชิกรัฐสภา ลงมติไม่รับรอง JBC ทั้ง 3 ฉบับ
  • และอยากให้ทุกคนที่อ่านเรื่องนี้แล้ว กระจายข่าวออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามช่องทางการสื่อสารของท่านเองที่มีอยู่
"บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป"

จุฑาคเชน : 24 มี.ค.2554

อ่านเพิ่มเติม : 33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

1 ความคิดเห็น:

คนคนหนึ่ง กล่าวว่า...

สงสัยว่า สงครามครูเสด ถ้าเกิดขึ้นคราวนี้ ไทยจะต้องเสียดินแดนอารัยอีกหรือปล่าววววคะ