วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

สารบัญบทความในคิดแล้วเขียน1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หลักทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ราชบุรี จะถูกจัดให้ไปเป็นทรัพย์ที่ต้องขายใช้หรฃนี้หรือไม่คะ