วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นั่งทำงานก็บริหารได้

วันนี้ ผมเผอิญได้อ่าน "คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"  ของคุณน้าผม จัดทำโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พบกับ "วิธีการฝึกบริหารศีรษะตามวิธีของ คอว์ธอร์น"  พออ่านไปแล้ว ผมคิดว่าคนทำงานอย่างเราๆ (ที่ยังไม่สูงอายุ) ก็ฝึกได้ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ถ้าอยากจะทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รู้สึกเครียดกับงาน ลองทำดูนะครับ


การบริหารตา


มองขึ้น แล้วมองลง เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง 

มองจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง

จ้องมองนิ้วมือ ขณะที่เหยียดแขนไปข้างหน้าสุดแขน
แล้วเลื่อนกลับมาที่เดิม ทำ 20 ครั้ง

การบริหารศีรษะ

ก้มศีรษะไปข้างหน้า แล้วแหงนไปข้างหลัง
ทำขณะลืมตา เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง
หันศีรษะจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง
เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง

การนั่ง

ขณะนั่งให้ยกไหล่ขึ้นลง 20 ครั้ง
หันไหล่ไปทางขวา แล้วหันไปทางซ้าย ทำ 20 ครั้ง
ก้มตัวไปข้างหน้าแล้วหยิบของจากพื้น
แล้วกลับนั่งตรง ทำ 20 ครั้ง

การยืน

เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นยืน แล้วกลับนั่งลงอีก
ขณะลืมตา ทำ 20 ครั้ง

การเคลื่อนไหว

โยนลูกบอลยางเล็กๆ จากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
ให้สูงดหนือระดับตา ทำ 10 ครั้ง

เดินขึ้นลงบันได
ขณะลืมตา 10 ครั้ง ขณะหลับตา 10 ครั้ง
เดินขึ้นและลงตามทางลาด
ขณะลืมตา 10 ครั้ง ขณะหลับตา 10 ครั้ง


ประโยชน์ของการฝึกบริหารศีรษะตามวิธีของคอว์ธอร์น
  1. เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อคอและไหล่ และป้องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่มักใช้ในการเคลื่อนไหวช่วยให้การไหลเวียนของกระแสโลหิตไปสมองดีขึ้น
  2. เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวของลูกตาและศีรษะให้เป็นไปอย่างอิสระ
  3. เป็นการฝึกให้เกิดการสมดุลของการทรงตัวในการใช้ตาและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน
  4. เป็นการฝึกให้เกิดความเคยชินกับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
  5. เป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างง่ายๆ จากการฝึกเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ที่มา :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ. (2548). คู่มือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). (หน้า 20-24) 

ไม่มีความคิดเห็น: