วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เรื่องของปู

ทุกคนคงเคยเห็น "ปู"  แต่อาจจะเห็นปูในมุมมองที่แตกต่างกันไป บางคนอาจเคยเห็นปูดำ บางคนอาจเคยเห็นปูแดง บางคนอาจเคยเห็นปูขาว และบางคนก็อาจเคยเห็นทั้ง ปูดำ ปูแดง และปูขาว

เรื่องของปูสามสีนี้ ผมเคยฟังการบรรยายพิเศษจากคุณนิติภูมิ เนาวรัตน์ ซึ่งปูสามสีนี้อุปมาเหมือนกับ คนที่มีเรื่องราวและผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป 

คนที่เคยเห็นปูดำ  หมายถึงคนที่รู้เรื่องราวของปูตั้งแต่มันยังมีชีวิต รู้ว่ามันอยู่ในรูอย่างไร มันจะออกมาจากรูเมื่อไหร่ มันไปกินอะไร และจะจับมันมาเป็นอาหารได้อย่างไร

คนที่เคยเห็นแต่ปูแดง หมายถึงคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวชีวิตของปูเลย คนพวกนี้จะเห็นปู หลังจากถูกต้ม ถูกนึ่ง ถูกผัดแล้ว ใส่จานวางไว้บนโต๊ะอาหาร  แต่คนพวกนี้ก็ยังมีประสบการณ์ที่จะต้องแกะเนื้อปูกินเอง

คนที่เคยเห็นแต่ปูขาว หมายถึงคนที่ไม่เคนเห็นปูเป็นๆ เลย และไม่เคยเห็นปูหลังจากถูกต้ม ถูกนึ่ง ถูกผัด คนพวกนี้จะเห็นเพียงเนื้อปูสีขาวที่พร้อมจะรับประทานได้ทันที เพราะมีคนแกะมาให้เรียบร้อยแล้ว     หากเราจะเลือกคนมาทำงานให้เราสักคนหนึ่ง เราจะเลือกใครดี?
หากเราเลือก คนที่เคยเห็นทั้งปูดำ ปูแดง และปูขาว
พวกเขาจะมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ
สามารถรู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ตรงประเด็น

หากเราเลือกคนที่เคยเห็นแต่ปูแดงและปูขาว
งานของเราก็อาจจะสำเร็จได้เช่นกัน
แต่อาจต้องใช้เวลามากขึ้น

และหากเราเลือกคนที่เคยเห็นแต่ปูขาวแล้ว
เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่างานของเราจะสำเร็จ
เพราะเขาไม่เคยเห็นและรู้เรื่องราวอะไรของปูเลย
รู้อย่างเดียวว่า จะมีคนคอยแกะมาประเคนและป้อนให้

วันนี้ ประเทศไทยกำลังจะมี "ปู" เป็นนายกรัฐมนตรี
ผมหวังว่า "เธอ จะเป็นคนที่เคยเห็นทั้งปูดำ ปูแดง และปูขาว"
...และภาวนาว่า "เธอ จะไม่ใช่คนที่เคยเห็นแต่ปูขาว" เท่านั้น

********************************************
จุฑาคเชน : 22 ก.ค.2554


ตีพิมพ์ใน น.ส.พ.สู่ชนบท ปีที่ 22 ฉบับที่ 387 ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2554 หน้า 3

ไม่มีความคิดเห็น: