วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ของขวัญและส่งความสุขปี 2553

บันทึกนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกความจำของผู้เขียนเอง ซึ่งแต่เดิมไม่เคยจัดทำมาก่อนเลย มาในปี 2553 นี้จึงคิดจัดทำขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้เขียนเองลืมเลือนน้ำใจไมตรี จากญาติสนิทมิตรสหาย คนรู้จัก บริษัท ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มอบของขวัญหรือส่ง ส.ค.ส.มาให้ ผู้เขียน ทั้งในนามส่วนตัว และในนามของบริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ไม่ได้มีเจตนาจัดทำขึ้นเพื่อจะโอ้อวด หรือก่อให้เกิดการเปรียบเทียบแต่อย่างใด
ส.ค.ส. (ไปรษณีย์)
 1. ส.อ.ไพรินทร์ เรืองเดช รอง ผบ.หมู่ กองร้อยสารวัตรทหาร จ.ท.บ.ร.บ.
 2. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
 3. อ.ประเดิม ดำรงเจริญ
 4. นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
 5. บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จำกัด
 6. บริษัท ไซน ไพรอท อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
 7. นายสมจิตร์ ไวเรืองศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษย์นีเขต 7
 8. นายชัยสงค์ ชูฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ททท.จ.เพชรบุรี
 9. คุณชื่นจิตต์ เจริญงาม กรรมการผู้จัดการ บจก.บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง
 10. พลตรีคณิต แจ่มจันทรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
 11. พันเอกอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์และครอบครัว
 12. พันเอกกรยุทธ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
 13. พลตรีปัฐมพงศ์-ปาลิดา ประถมภัฎ
 14. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยี่โถ
 15. พันเอกสุเทพ ปริยเอกสุต รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
 16. พลตรีชัยวัฒน์ ฐิตสาโร เสนาธิการกรมการทหารช่าง
 17. พลตรีขวัญโชค กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักงานเจ้ากรมการทหารช่าง
 18. อ.ศรีศักดิ์-ปนัดดา พัฒนวศิน ม.ศิลปากร
 19. พันโทกิตติ เกิดสุขผล ผอ.รร.ทบอ.โยธินวิทยา
 20. นางอุไร เอี่ยมสอาด ผอ.รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 21. พันเอกกุลพัชร จึงประวัติ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
 22. นายศุภชัย ขันธะทิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการ
 23. ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 24. พระครูวิทิตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
 25. GMM GRAMMY
 26. บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด MVTV
 27. สำนักบัญชีนายอาจ
 28. ข้าราชการ ช.1 รอ. ค่ายุบรฉัตร
 29. นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี
 30. พ.อ.นพพร-ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ เสธ.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก
 31. พ.ต.ฤทธี เย็นจิตโสมนัส
 32. พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ-ธารศรี ศรีวรขาน
ส.ค.ส.(ทางอีเมล์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์)
 1. ครูประจวบ เรืองกูล
 2. อาจารย์วราภรณ์ ศกศวัตเมฆินทร์ (นุช ED#92)
 3. ปัทมาภรณ์ สรรพรชัยพงษ์ (เปิ้ล ED#90)
 4. Kultawat Chandarkaew (Bank)Best Thai Host, a division ofBest Internet Service Solution Co., Ltd.
 5. ครูกาญจนา จันทรดาสุข
 6. ศศิมา นันทิยเภรี (ครูส้ม ED#92)
 7. ธีรวัฒน์ ไล้เลิศ
 8. อาจารย์นุช
 9. patcha reerat
 10. ครูรัชนี ค่ายหนองสวง
 11. ณัฐนรัญจ์ (นก)
 12. เทพกร
 13. สุวิมล loveeee
 14. pich lertkulrat
 15. เปิ้ล ชัยบาดาล
 16. ครูจิรสุข เกิดปราโมทย์
 17. FUNz™ ฝันฝัน ศรัณยา
 18. Pued_ICT rattanarat
ทาง SMS
 1. ยุทธนา ร้าน Judo sport
 2. คุณอรรถพร
 3. คุณไชยยุทธ์
 4. คุณอานนท์
 5. คุณปวรินทร์
 6. 66818356xxx
 7. คุณบุษ เรือโชคศุลี1
 8. พ.อ.ญ.นงนุช ขาวดารา
 9. คุณมนตรี
 10. 66818240xxx
 11. ครูกาญจนาและครอบครัว
 12. 66813783xxx
 13. 66811945xxx
ของขวัญ, กระเช้า, เค็ก, ปฏิทิน
 1. ศศิมา นันทิยเภรี (ครูส้ม ED#92)
 2. นางสายสมร อัมระปาลและครอบครัว
 3. โรงเรียนารีวิทยา
 4. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
 5. วัฒนา-เอี้ยง อ่วมเนตร
 6. วิรัช ศิรินุกูลพงษ์ (พี่แบะ)
 7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา ราชบุรี
 8. ครูบุญสม-จริยา อะละมาลา
 9. ครูสัญชัย-มนัสนันท์ แตงสวัสดิ์
 10. บริษัท อาร์สยาม จำกัด
 11. ร้อยเอกปิติพงษ์ เดือนขึ้นและครอบครัว
 12. ครอบครัวน้าน้อย เดชฉกรรจ์
 13. ครอบครัวน้าแบน เดชฉกรรจ์
 14. จ่าสิบเอกชาตรี สนุกแสน
 15. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
 16. ดร.อุสิรา อโนมะศิริ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด
 17. ครูประจวบ เรืองกูล
 18. ครูอัญชสา สร้อยสนธิ
 19. ครูจงฤดี เบญจพลชัย
 20. ครูจันทร์เพ็ญ กิมตงเห
 21. ครอบครัว อ.ประโยชน์ มรภ.เพชรบุรี
 22. พลเอกอำนาจ มีกลิ่นหอม
 23. อ.มนูญ (AIA)
 24. ครอบครัวค่ายหนองสวง
 25. จ.ส.อ.ยุทธนา-พญ.ศุภดา ปภากรณ์
 26. ครอบครัวครูพิชญา-อาคม แก้วศิริ
 27. ครอบครัวครูกัญญาภัค-คมสัน คำสน
 28. ครอบครัวเอ-นา-แน็ท-นิว
 29. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
 30. ครูนันทพร วิเศษรจนา
 31. กองพลทหารช่าง 2553
 32. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รร.ทบอ.บูรณวิทยา
 33. รุ่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
 34. วชิรา จิระวาณิชกุล ผู้จัดการบริหารงานขาย จ.ราชบุรี บจก.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน)
 35. มานิต นพอมรบดี รมช.กระทรวงสาธารณสุข
 36. ครูพรรัตน์ มินวงษ์
 37. ครูกาญจนา จันทรดาสุข และครอบครัว
 38. ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 39. แซ๊ก กรกำภู
 40. เพื่อนจุ่น เบญจมราชูทิศ 1820
 41. กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 42. TESCO LOTUS สาขาราชบุรี
 43. กองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 44. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5
 45. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ไม่มีความคิดเห็น: