วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ครูเล่าให้ฟังเรื่องไทยเสียดินแดน

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมล์ เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ในบล็อกนี้
ขอบคุณ คุณครูผู้จัดทำ ซึ่งไม่ทราบว่าใคร

ไม่มีความคิดเห็น: