วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เทศกาลส้ม

เทศกาลส้ม (ไม่รู้ประเทศไหน แต่ดูรูปที่เป็นกังหันแล้วน่าจะเป็นฮอลแลนด์)
มีเพื่อนๆ หลายคนมาก Forward มาให้นานแล้ว
เป็นความคิดสร้างสรรค์ดีมาก เลยเอามาเผยแพร่ไว้ในนี้
เผื่อประเทศไทยซึ่งมีผลไม้เยอะ จะได้นำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: