วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

มองโลกเวลากลางคืน

ขอขอบคุณผู้ที่ส่งภาพเหล่านี้มาให้ และขอขอบคุณผู้ที่ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: