วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

น่าเสียดายเงินตั้ง 25 ล้าน

สืบเนื่องจาก นายวสันต์ เที่ยงตรง สจ.ราชบุรี เขต 5 (อ.บ้านโป่ง) และนายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา สจ.ราชบุรี เขต 1 (อ.ดำเนินสะดวก) ได้ลาออกจาก สจ. (ซึ่งเหลือวาระอีกประมาณ 9 เดือน) เพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ที่จะทำการเลืองตั้งในวันที่ 3 ก.ค.2554 ที่จะถึงนี้


   นายวันชัย ธีระสัตยกุล         นายวสันต์   เที่ยงตรง    นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา

ต่อมานายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเช่นกัน (ซึ่งเหลือวาระอีกประมาณ 11 เดือน) โดยให้เหตุผลว่าเพื่อแสดงความเป็นกลางในการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี ต่อจากนั้น ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี ก็ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ใหม่ และเลือกตั้งซ่อม สจ.ราชบุรี 2 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554

โดยใช้เงินสะสมของ อบจ.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ 25 ล้านบาท

สจ.ที่เลือกใหม่ 2 คน คงทำงานไปตามวาระที่เหลือคือ อีก 9 เดือน  แต่ นายก อบจ. ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จะเริ่มนับวาระใหม่โดยจะสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้จนครบวาระคืออีก 4 ปี 

ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของ นายก อบจ. ที่เลือกใหม่นี้ ที่ว่าสามารถอยู่ต่อไปอีก 4  ปีนั้น ผมเองก็ไม่เข้าใจว่า ทำไม? จึงไม่เหมือนกับ สจ.ที่สามารถดำรงตำแหน่งได้แค่ตามวาระที่เหลืออยู่คือ 9 เดือน  ใครๆ เขาก็บอกว่ามันเป็นไปตามกฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำหนดไว้...

แต่นั่นคงไม่ใช่สาระสำคัญที่จะกล่าวถึง..สาระสำคัญมันอยู่ที่ว่า

การที่ สจ.ลาออกเพื่อไปลงสมัครเป็น ส.ส. ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตน

ทำไม? จึงต้องเอางบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนไปจัดการเลือกตั้งซ่อมให้..ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายควรจะเป็น สจ.คนที่ลาออกมากกว่า

หากตำแหน่ง สจ.ที่ว่างลงนี้ เหตุเพราะเสียชีวิต, ต้องความผิดในคดี, ทุพพลภาพ หรือมีเหตุอันสมควรว่าจำเป็นต้องลาออกเพราะแรงกดดันในสภา  อย่างนี้..ผมว่าก็ยังพออนุโลมเอางบประมาณจากภาษีประชาชนไปจัดการเลือกตั้งซ่อมได้ 

ส่วนนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ที่ลาออก ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างว่าเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง  แต่ลาออกเพราะต้องการแย่งชิงความได้เปรียบทางการเมือง เพราะเมื่อลาออก ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งปรากฏชัดเจนว่า

หลังที่นายวันชัยฯ ลาออก เพียงอีกไม่กี่วัน นายวันชัยฯ ก็กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ใหม่อีกครั้ง...จึงมีคำถามว่า ทำไม?

นี่คือสปิริตของนักการเมือง ใช่หรือไม่...นายวันชัยฯ เล็งเห็นว่า "การลาออกตอนนี้ แล้วมาสมัครใหม่ ตนเองจะไร้คู่แข่งมาแย่งชิงเก้าอี้ นายก อบจ.ราชบุรี เพราะคู่แข่งทั้งหลายกำลังลงไปชิงชัยกันในสนามเลือกตั้ง ส.ส.ของราชบุรี ที่จะมีการเลือกตั้งใน 3 กรกฏาคม 2554 ที่จะถึงนี้"

หากปล่อยให้มีเลือกตั้ง นายก.อบจ.ไปตามวาระที่เหลืออีก 11 เดือน คู่แข่งที่อกหักจากการเป็น ส.ส.จะต้องหันกลับมาลงสมัครเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ นายก อบจ.ราชบุรี แข่งกับนายวันชัยฯ อย่างแน่นอน

ดังนั้นการลาออกของนายวันชัยฯ จึงเป็นเหตุอันไม่สมควร เพราะเป็นการลาออกเพื่อต้องการชิงความได้เปรียบทางการเมือง

นายวันชัยฯ กำลังคิดเช่นเดียวกับพระยาละแวก

ซึ่งในปี พ.ศ.2129 พระยาละแวกเห็นว่าไทยกำลังสู้ศึกหงสาวดีอยู่ จึงฉวยโอกาสยกทัพเข้ามาตีเมืองปราจีนบุรี .....นายวันชัยก็เห็นว่าคู่แข่งกำลังทำศึกอยู่กับการเลือกตั้ง ส.ส. จึงฉวยโอกาสลาออก เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้ตั้งตัว หวนกลับมาแย่งชิงเก้าอี้ นายก.อบจ.ของตัวเอง...

ที่กล่าวมานี้ก็คือเล่ห์เหลี่ยมตามปกติของนักการเมือง โดยเขาไม่สนใจหรอกว่าประชาชนจะคิดอย่างไร  แต่ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่า ทุกคนน่าจะให้ความสนใจและเป็นกรณีศึกษา ก็คือ

ทำไม? เราต้องเอาเงินภาษีของเราตั้ง 25 ล้าน เพื่อมาจัดการเลือกตั้งซ่อม เพราะสาเหตุจากคนเพียงแค่ 3 คนนี้

ทั้ง 3 คนลาออกไปก่อนจะหมดวาระ เพื่อให้สมประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น...
ดังนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่..
ควรจะต้องเป็นภาระของคนทั้ง 3 คนนี้ต่างหาก...

แต่ถ้าถามว่าทั้ง 3 คนควรกระทำเช่นนั้นหรือไม่ ต้องตอบว่า "ไม่ใช่" และทั้ง 3 คนก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ เพราะมันเป็นไปตามกฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่บัญญัติไว้

บทเรียนในครั้งนี้ก็คือ ประชาชนเสียค่าโง่ไป

เพราะขณะที่นักการเมืองเขาร่างกฏหมายฯ เพื่อเสนอนั้น เขาย่อมร่างเพื่อให้เป็นประโยชน์และเอื้อต่อตัวเขาเองมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  ผมเสียดายเงินตั้ง 25 ล้าน ที่จะต้องละลายไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้  แล้วได้คนมาเพียง 3 คน คือ  นายก อบจ.ราชบุรี (คนใหม่)  1  คน และ สจ.(ใหม่) อีก 2 คน

และในอีก 9 เดือนข้างหน้าก็ต้องเสียเงินค่าจัดการเลือกตั้ง สจ.ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

น่าเสียดาย เงินตั้ง 25 ล้าน มันน่าจะทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้

**************************************
ชาติชาย คเชนชล : 10 มิ.ย.2554

ตีพิมพ์ใน น.ส.พ.เวสเทิร์นนิวส์ โฟกัสราชบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2554 หน้า 17


ไม่มีความคิดเห็น: