วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กกต.ราชบุรี กั๊กวิธีการเลือกตั้ง

ใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.2554 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศแล้ว ที่ จ.ราชบุรี บ้านผม นักการเมืองก็กำลังหาเสียงกันในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายนี้อย่างถึงพริกถึงขิง จนสันติบาลจัดอันดับราชบุรีบ้านผมเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้ว  

หน่วยงานกลางสำคัญที่ทำหน้าที่รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ กกต.จังหวัดราชบุรี เผอิญผมไปเห็นป้าย Banner รณรงค์ของ กกต.ราชบุรี ป้ายหนึ่ง แขวนอยู่ใจกลางเมืองราชบุรี ผมมีความรู้สึกว่า กกต.จ.ราชบุรี กำลังปกปิดวิธีการเลือกตั้งแก่ประชาชน ป้ายนี้มีข้อความว่า


บัตร 1 ใบ เลือก ส.ส.ที่ท่านรัก (แบบแบ่งเขต)
บัตร 1 ใบ เลือก พรรคที่ท่านชอบ (แบบบัญชีรายชื่อ)

อ่านดูโดยไม่คิดอะไรมาก ก็รู้สึกว่าเป็นข้อความรณรงค์ที่จำง่าย ฟังเข้าใจ แต่หากลองมองอย่างเป็นธรรมแล้ว จะรู้สึกว่า "มันน่าจะไม่ครบถ้วน" เพราะมันควรจะมีคำว่า

"หากไม่รัก ไม่ชอบใคร ให้เลือกไม่ประสงค์ลงคะแนน"  

กกต.จ.ราชบุรี ไม่น่าลืม  หรือว่า กกต.กำลังกั๊กวิธีการเลือกตั้งของประชาชน เหตุผลที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550 ระบุไว้ว่า

"มาตรา 67 การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาท IXI ลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท IXI ในช่องทำเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ในบัตรเลือกตั้ง"

ตามมาตรา 67 แสดงว่ามีให้เลือกไม่ประสงค์ลงคะแนนด้วย 

แล้วทำไม..กกต.ราชบุรี จึงไม่แจ้งวิธีการนี้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า สามารถเลือกไม่ประสงค์ลงคะแนนได้เช่นกัน....


ผมไม่ได้เข้าข้างกลุ่มที่ออกมารณรงค์ Vote No. แต่ในเนื้อแท้จริงแล้ว กกต.จ.ราชบุรี ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์ของเขาด้วยว่า "สิทธิอีกประการที่เขามี คือ เลือกไม่ประสงค์ลงคะแนน"

ยกตัวอย่างเช่น "คุณครู รู้ว่าโจทย์เลขข้อนี้ มีวิธีทำ 3 วิธี คือ วิธี ก.,ข. และ ค. แต่คุณครูบอกนักเรียนเพียง 2 วีธี คือ วิธี ก. และ วิธี ข. แต่ไม่บอก วิธี ค."

ป้ายรณรงค์อื่นๆ ที่ กกต.จ.ราชบุรี จัดทำ เช่น อย่าลืมไปเลือกตั้ง, เลือกคนดีเข้าสภา หรือเพื่อศักดิ์ศรีชาวราชบุรี ไปเลือกคนดีเข้าสภา ฯลฯ  อย่างนี้มันเป็นป้ายรณรงค์ทั่วไป มันไม่ได้บอกวิธีการเลือก  แต่การเขียนป้ายรณรงค์ที่มีข้อความ "บัตร 1 ใบ เลือก ส.ส.ที่ท่านรัก (แบบแบ่งเขต),บัตร 1 ใบ เลือก พรรคที่ท่านชอบ (แบบบัญชีรายชื่อ)" นี่มันเป็นการบอกวิธีการเลือกแล้ว ดังนั้นจึงต้องแจ้งวิธีการเลือกให้ครบคือ หากประชาชนไม่รัก ไม่ชอบใคร ก็สามารถเลือกไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ด้วย

หลายคนอาจจะเห็นว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหยุมหยิม แต่ในทัศนะผมแล้ว ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันเป็นกฏหมายประกอบรัฐธธรมนูญของเรา

วันนี้ บ้านเมืองเราเป็นเช่นนี้ ก็เพราะเราชอบปล่อยปละละเลยเรื่องราวหยุมหยิมเหล่านี้...จนกระทั่งผู้กระทำผิดย่ามใจ...


******************************
ชายชาติ คเชนชล : 15 มิ.ย.2554

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ม.67 มีเจตนาเพื่อบอกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.ราชบุรี เขาก็ทำถุกแล้ว แต่คุณนั่นแหละเลือกข้างไปแล้ว