วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

ส.ค.ส.ชะโลมใจ

บทความนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อขอบคุณ ท่านทั้งหลาย (ซึ่งมีไม่กี่ท่าน) ที่อุตส่าห์มีน้ำใจมอบของขวัญ กระเช้า และ ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ 2553 มาให้แก่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV) ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน และช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้ทางสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ อันได้แก่
  • สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นราชบุรี HCTV ช่อง 7
  • สถานีวิทยุชุมชน FM 91.75 Mhz คลื่นประชาชน คนราชบุรี
  • เว็บไซต์ข่าวราชบุรีออนไลน์ http://www.hctvtoyou.com/
  • Blog รวมข่าวราชบุรี http://hctvtoyou.blogspot.com/

เมื่อปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา บริษัทหัวช้างฯ ได้รับหนังสือเข้าจำนวนทั้งสิ้น 433 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือจากหน่วยราชการ นอกนั้น ก็เป็นหนังสือจากบริษัท ห้าง ร้าน กลุ่ม ชมรม มูลนิธิต่างๆ เนื้อหาส่วนใหญ่ ก็เพื่อให้ บริษัทฯ ช่วยออกข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญไปทำข่าว ช่วยเปิด Spot โทรทัศน์และวิทยุ ช่วยถ่ายทอดสดให้ ฯลฯ ซึ่งบริษัทหัวช้างฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพยายามดำเนินการให้ทุกกรณีไป แต่ในบางกรณีก็เกินความสามารถของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราถือว่ามีหน้าที่เป็นสื่อมวลชน (ทั้งๆ ที่บางครั้ง หน่วยราชการหรือเจ้าของเรื่อง ก็มีงบค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยได้รับ และไม่เคยคิดที่จะถวงถามด้วยซ้ำไป)
ตลอดปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทหัวช้างฯ ได้ผลิตข่าวและรายการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ สรุปได้ดังนี้
  • ข่าวท้องถิ่นราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2,208 ข่าว
  • ผลิตสารคดีที่นี่ราชบุรี 75 ตอน
  • จัดทำวงจรปิด และวีดีทัศน์ให้หลายองค์กร
  • ออกข่าวประชาสัมพันธ ข่าวบริการ เปิด Spot วิทยุและโทรทัศน์ ฟรี! อีกนับครั้งไม่ถ้วน
และในทุกปี บริษัทหัวช้างฯ จะมีหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ใน จ.ราชบุรี เชิญชวนจัดทำ Spot โทรทัศน์และวิทยุ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไป (ขนาดจัดทำให้ฟรี บางหน่วยงานยังไม่ส่งข้อมูลมาให้เลย ส่งหนังสือไปแล้ว เรื่องก็เงียบหาย) และในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรฯ ของ จ.ราชบุรี ทั้งในวันที่ 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. บริษัทหัวช้างฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดให้ฟรีมาโดยตลอด
นิทานเรื่องนี้ อาจสอนให้รู้ว่า "อะไรที่ได้มาฟรีๆ มักจะไม่มีคุณค่า"
ที่เขียนมานี้ ข้าพเจ้าเพียงอยากให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่เคยใช้บริการของ บริษัทหัวช้างฯ ได้รับทราบไว้บ้าง ไม่ได้มุ่งประสงค์ที่อยากจะได้ของขวัญ หรือ ส.ค.ส. หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และหลังจากอ่านบทความนี้แล้ว ทุกท่านก็ไม่ต้องนำมาอะไรมาให้เราเช่นกัน เพราะเรามีหน้าที่เป็นสื่อมวลชน มีหน้าที่เป็นกพิราบคาบข่าวไปยังมวลหมู่มหาประชาชน โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จากท่านทั้งสิ้น
และขอขอบคุณ หลายท่านที่ได้ส่ง ส.ค.ส.2553 มาให้พวกเรา เพียงใบเดียว ก็ชื่นใจแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: