วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ.2554 (ชุดที่ 2)
ขอขอบคุณสำนักข่าวต่างๆ นักถ่ายภาพอิสระ และเพื่อนๆ ใน Facebook ที่กรุณาถ่ายภาพมหาอุทกภัย ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งจักเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังที่จะใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหาต่อไป ผู้จัดทำขออภัยที่ไม่สามารถระบุชื่อสำนักข่าวและชื่อช่างภาพที่ถ่ายได้ แต่ผู้จัดทำได้ระบุแหล่งที่มาของภาพไว้ด้านล่างนี้แล้วครับ 


***********************************************
ชมย้อนหลัง :
ที่มาของภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: