วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จะ Restart หรือ Format

ท่านที่ไม่ทราบความเป็นมา สามารถอ่านบทความสืบเนื่องย้อนหลังได้ดังนี้
**********************************************


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2501 นับได้ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า  53 ปี  กิจการของสหกรณ์ฯ เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2553 สหกรณ์ฯ  มีทุนดำเนินการ 4,589 ล้านบาทเศษ และมีสมาชิก 8,852 คน แต่วันนี้ สหกรณ์ฯ กำลังประสบปัญหายังไม่สามารถปิดงบดุลประจำปี 2554 ได้  เงินปันผลที่เคยจ่ายให้สมาชิกฯ ก็ยังมิได้จ่าย  และขณะนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้ออกประกาศงดการปล่อยสินเชื่อชั่วคราวให้กับสมาชิกฯ โดยไม่มีกำหนด

สาเหตุเหล่านี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ได้ร่วมกันนำเงินของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ บจก.เทวาสิทธิพิฆเนศ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักการของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และต่อมา บจก.เทวาสิทธิพิฆเนศ ผิดสัญญา ยังไม่จ่ายเงินคืนเงินให้แก่คณะกรรมการดำเนินการฯ จำนวน 680 กว่าล้านบาท จนกระทั่งถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนแต่อย่างไร

เงินสหกรณ์ฯ ที่หายไปจากระบบ 680 กว่าล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ปิดงบดุลไม่ได้ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน งดการจ่ายเงินปันผล งดการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน  สิ่งบอกเหตุเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สมาชิกฯ ควรหันหน้ามาทบทวน  ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจว่า จะทำกันอย่างไรต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
จะ "Restart" หรือ "Format" เครื่องใหม่

ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว ก็ต้องยอมรับ และดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฏหมาย
แต่เรื่องสำคัญอยู่ที่ว่า "ทำอย่างไรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จำนวน 9 พันกว่าคน (ณ ปัจจุบัน) จะสามารถใช้บริการของสหกรณ์ฯ และทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ"  ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่สำคัญกว่า

การ restart หมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนัก เครื่องอาจจะร้อน เกิดอาการแฮงค์ แล้วทำอะไรไม่ได้เลย เราก็ใช้วิธีกดปุ่ม restart มันใหม่ มันก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่หากไวรัสมันเกาะกินอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  การ restart ก็คงใช้อะไรไม่ได้  ต้องใช้การ format ใหม่เท่านั้น
แล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ควรจะเลือกใช้แบบไหน

ใน Computer ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 Drive หากเทียบกับสหกรณ์ฯ ก็จะเป็นเช่นนี้

Drive C = คณะกรรมการดำเนินงาน + ระบบบริหารจัดการ
Drive D = หุ้น เงินฝาก เงินกู้  ดอกเบี้ย และทรัพย์สินของสหกรณ์ 

หากไวรัสฝังตัวอยู่ใน Drive C เราต้อง format มันแล้วลงโปรแกรมใหม่ หมายถึง เปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานและระบบบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้ข้อมูลใน Drive D สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ แต่หากเราแค่ restart  ไวรัสก็ยังคงเกาะติดอยู่ใน Drive C อยู่ดี ข้อมูลใน Drive D ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ

หนทางปฏิบัติ  (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน)
  • หนทางที่ 1 format  จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เช่น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี (2554) จำกัด" เข้าไปควบรวมกิจการของ "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด"  โอนหุ้น เงินฝาก เงินกู้  ดอกเบี้ย และทรัพย์สินของสหกรณ์ เท่าที่มีมาอยู่ในสหกรณ์ฯ ใหม่ที่จัดตั้งขึ้น แล้วดำเนินการบริหารต่อไปตามปกติ  สมาชิกฯ ทั้ง 9 พันคนก็จะไม่เดือดร้อน
  • หนทางที่ 2 restart  หากยังจะดำเนินงานต่อไปในนามของ  "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด" (เดิม)  ถึงแม้จะมีคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่เข้าไปบริหาร ขั้นตอนการดำเนินการฟ้องร้องตามกฏหมาย อาจจะใช้เวลา 3-4 ปี และในระหว่างที่รอฟังคำตัดสินกันอยู่นี้ สมาชิกฯ จะทำอย่างไร ทำธุรกรรมทางการเงินก็ไม่ได้ สหกรณ์ฯ ก็ปิดงบดุลก็ไม่ได้ เงินปันผลก็ไม่ได้ ฯลฯ ทุกอย่างจะหยุดนิ่ง คนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือ สมาชิกฯ นั่นเอง  
หนทางปฏิบัติที่ผู้เขียนเสนอนั้น อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในทางกฏหมายก็ตาม แต่ผู้เขียนก็ตั้งใจเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ด้วยความจริงใจไม่ได้คิดเป็นอื่น หมดเวลาของการกล่าวโทษหรือใส่ร้ายป้ายสีกันแล้ว  มันเป็นเวลาที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ทุกคนต้องออกมาช่วยกันคิด   ช่วยกันทำ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินงานได้ต่อไป  สมาชิกฯ ที่ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้เป็นแกนนำการทำงานในเรื่องนี้ ต้องหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และต้องหาที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ อีกอย่างน้อยใน 4 ด้าน คือ
  1. ที่ปรึกษาด้านกฏหมายธุรกิจ
  2. ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (เน้นการควบรวมหรือการปรับปรุงฟื้นฟูกิจการ)
  3. ที่ปรึกษาด้านบัญชีธุรกิจ 
  4. ที่ปรึกษาด้าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับสหกรณ์ (ภาคราชการ)   

ลำพังแค่ความรู้ด้านครูของพวกเราที่มี น่าจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ อย่าเสียดายกับเงินค่าจ้างทนายและที่ปรึกษาทั้งหลาย  หากเทียบกับทุนดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ถึง 4,589 ล้านบาทเศษ


*************************************
ชาติชาย คเชนชล : 18 ต.ค.2554

37 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เซ็งมากกับไอ้พวกโลภมากแล้วมาสร้างปัญหาให้กับคนอื่น...มันชั่วจริงๆเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้แต่ภาวนาขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเร็วเพราะคนที่เดือดร้อนมีมากมาย...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ข่าวว่าเงินที่ได้มาบางส่วนแล้วก็ไม่นำมาคืนสหกรณ์เอาไปออกรถป้ายแดงให้ภรรยาใช้ จริงมั๊ยจ๊ะท่านประธาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จริงๆแล้วท่านทั้งหลาย(คณะกรรมการ) ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเงินของสมาชิกออกไปโดยไม่ได้ประชุมปรึกษาหารือสมาชิกก่อนนะจ๊ะ เป็นถึงระดับผู้บริหารกันทั้งนั้นรู้นะว่าคิดอะไรกันอยู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นด้วยกับการ Format นะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าทำการเริ่มกิจการใหม่น่าจะดีกว่าเพื่อกลไกดำเนินไปได้สมาชิกจะไม่เดือดร้อนนักหามืออาชีพมาดำเนินการโดยให้ค่าตอบแทนตั้งผู้ตรวจสอบให้จริงจัง ให้ข่าวสารสมาชิกอย่างตรงไปตรงมาการฟ้องร้องทางกฎหมายก็ดำเนินไปอย่างเร็วและหวังผลชนะเพื่อนำเงินที่ศูนย์คืนมาดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องให้หมดตัดรากถอนโคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ้าว แล้วนิติกร คนเก่าไปใหน ฟะไม่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ

ชนะ พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. เชิญสมาชิกรวมพลังกันที่หอประชุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยนำสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนมาด้วย 2 ชุด เพื่อใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีทางแพ่ง และใช้ในการถอดถอน ส.ว.ศรีสุข รุ่งวิสัย ที่โกงเงินสหกรณ์หลายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นเงินหลายพันล้านบาท

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยังไม่น่าก้าวเท้าเขาไปเขี่ยขยะมูลฝอยทางการเมืองเอาเรื่องของสหกรณ์ให้จบก่อนเน้อ ท่าน อ.ชนะเป็นกำลังใจให้

บนบาล กล่าวว่า...

อย่างนี้ซิครูชนะ ถึงจะรักสหกรณ์จริง ๆ ไม่ใช่โทรให้คนแห่มาถอนเงินเหมือนแกนนำที่ต้งใหม่โคยนายิ่งเป็นประธานนายวิชัยเป็นรองประธาน นายยิ่ง ถูกเว้นวรรค 5 ปี นายวิชัยรองประธาน ติดบัตรเคดิตบูโร แจ้งให้ทราบด้ว ท่านรองสุริยะครบอย่าลืมผมด้วยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ.ชนะ อ.อุบล หลุดโผ ของอ.ยิ่งหรือ ต้องอย่าช้านะจับมือกับท่านยะเสียจะได้ไม่ตกขบวน ยังไงท่านยะก็ดีกว่าไอ้ยิ่ง

ไม่อยากถูกหรอก กล่าวว่า...

ดิฉันเริ่มจะงงกับ กรรมการและแกนนำแล้วละคะ ว่ากรรมการก็มีส่วนดี หารายได้ให้สหกรณ์เดือนละต้ง 6 ล้าน มีเรื่องมา 3 เดือนสหกรณ์ขาดรายได้ไป 18 ล้าน แล้วเงิน18 ล้านที่สหกรณ์หายไปจะเรียกคืนจากแกนนำได้ไหมคะ หรือว่า เงินที่ได้มา18 ล้านนี้ ทั้งกรรมการและแกนนำแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้ว ได้ยินข่าวว่าได้ไปคนละ 1 ล้านบาท จริงหรือไม่คะ ช่วยตอบให้หายข้องใจด้วย ไม่อยากตกเป็นเหยื่อทั้ง 2 ฝ่าย และขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าสิ่งที่ดิฉันไม่ชอบมี 2 อย่าง คือไปโรงพัก กับไปโรงพยาบาล เพราะทั้งสองที่นี้มีแต่สิ่งไม่ดี และไม่เป็นมงคลกับตนเอง

เข็ดแล้ว กล่าวว่า...

แกนนำผู้ล่ารายชื่อ โรงรียนดอกบัวเริ่มเต้น เพราะบอกว่าจะถอดถอนกรรมการ แต่ดันส่งชื่อไปเขตไม่ต้องการ ผอ. เสียอย่างนั้น หนูไม่รู้จริง ๆ ถ้าได้ผอ. คนที่ตัวเองมาอยู่จะหนาวนะ ทำให้เพื่อนซวยด้วย

ครูแพ้ กล่าวว่า...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 54 พบที่โรงเรียนเบญจม ถอดถอนนายก๊ก และนายศรีสุข และนายสุชาติ ออกจากเวฟบอร์ด

5555555 กล่าวว่า...

เมียไอ้ปื๊ดเต้น.....5555555 ทำให้เพื่อนต้องติดร่างแห ไม่ต้องการผอ.อภิชาติ หนูไม่รู้จริง ๆ รองต๊อกใช้หนู ทำให้เพื่อนที่ลงชื่อซวยด้วย ตอนนี้ถ้าทำอะไรต้องคิดให้ดีก่อน

หนึ่งหก กล่าวว่า...

กูว่าแล้วไอ้ปื๊ดเอ้ย เต้นซะขเย่งเลย เป็นอนย่างนั้นจริง ๆ สู้เขาเพื่อน ไหน ๆ เราก็พวกเดียวกันอยู่แล้ว

เพื่อนสว. กล่าวว่า...

เอาเวลามาแก้ปัญหาให้สหกรณ์ดีกว่านะแกนนำ อย่าถอดถอนสว เลย เดียวถูกตื๊บ เหมืนบำนาญรถไฟ

เพื่อนสื่อ กล่าวว่า...

ทำอ่ย่างไร จะเอาเวฟไอ้ไม่ป็นกลางนี้ ออกจากเวฟบอร์ดได้ รำคาญจริง ๆ ชมสหกรณ์มันลบ ชมแกนนำมันเอาไว ข้อมูลที่มัเขียนนี่ลอกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยทั้งนั้นแล้วอวดว่าเขียนเอง ไม่เชื่อลองเปิดเวฟเมืองเลยดี แอบถอดเขามา หัดมีหัวคิดเองบ้าง ถ้าอยากเป็นสื่อกลาง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงเพื่อนสื่อ
ไม่เชื่อวะ ว่าเป็นสื่อจริง ภาษาไม่ใช่ นี่นา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรูว่าแล้วมันลบจริง ๆ ไปพูดแทงใจดำว่ามันไม่มีความรู้มันลอกเวฟเขามา ก็มันลอกขามาจริง ๆ

เพื่อนบ้าน กล่าวว่า...

อ.ชนะ ถ้าจะนอนไม่หลับ ตี 3 ตี 4 ลุกขึ้นมาเขียนเวฟ ขอแนะนำให้กินยาแก้บ้าบ้างจะได้นอนหลับสบาย และไม่แก้ผ้าวิ่งไปปล้ำคนข้างบ้าน หรือไม่ก็กินพาราเบลลั่มสักเม็ดเดียว รับรองหลับสบาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แจ้งอ.นูหนวดเห็นไอ้บลไปถ่ายเอกสารขับไล่กรรมการ แจ้งให้รู้เฉย ๆ นะ อย่าจัดการมันเลย

แอบดูอยู่ กล่าวว่า...

ครูราชบุรี แตกแยกกันจิงหรือ เรื่องสหกรณครู ไปดูในเวฟสหกรณ์ครูชัยภูมิ ครูราชบุรีแตกแยกเป็นก๊ก
1.ก๊กประธานวีระศักดิ์
2.ก๊กนายยิ่ง อดีตประธาน
3.ก๊กนายชนะ
4.ก๊กสามัญนายบุญเลิศ
5.ก๊กอาชีวะนายสมโภชน์
6.ก๊กเขตนายสุริยะ
7. ยังมีอีกเดี่ยวจะแยกให้ติดตาม ตอนต่อไป
ทุกก๊กนี้ กำลังจะทำประโยชน์ให้กับตนเองทั้งนั้น

ดอกบัวแท้จริง กล่าวว่า...

เกือบลืมไปก๊กไอ้ต๊อก ไต้องการผอ.อภิชาติ ครูดอกบัวรู้ดีว่าไอ้ต้อกไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ขอเงิน ขอเหล้า ผู้ที่มารับเหมางานโรงเรียนเป็นประจำ ไม่เชื่อ ถามผอ.เลิศดู เขาสบายใจที่เกณียนไป ถ้าอยู่คงถูกสอบเพราะไอ้ต๊อกอีก

บ้าน35 กล่าวว่า...

ไอ้ต๊อกมันโกงทุกอย่าง มันพวกเดีวกับไอ้สิงหะไง ที่เขากำลังฟ้องกันอยู่ 3ผอ 1 รอง ที่มีคดีให่ญ่เรื่อวเด็กนักเรียน

ดอกบัวแท้ กล่าวว่า...

เฮ้ยแล้วยังงี้มันจะเป็นกรรมการสหกรณ์ได้หรือ ในเมื่อมันโกงกินทุกอย่าง ท่ขวางหน้ามัน ตั้งแต่อาคารที่สร้างใหม่ที่โรงเรียนดอกบัว สงสารผอ.เลิศจริง ๆ ที่มีรองระยำแบบนี้

ครูบึง กล่าวว่า...

ระวัติมันมีตั้แต่มหาราช 7 แล้ว เขาให้ครูลงชื่อกันเพื่อคัดเลือกรอง ปรากฏว่า บุญส่งได้ มันได้ 1 เสียง มันขอร้องให้บุญส่งถอน มันบอกว่ามันอยากเป็น สมัยมันเป็นกรรมการมันก็โกงเงินของกลุ่มอีก ที่บอกว่าจะให้กลุ่มโรงเรียน

จ่ายจริง กล่าวว่า...

เท็จจริงไม่รู้แต่หนูฝากลูกหนูเสียเงินให้รองอุทัย 2 หมื่นบาท และพร้อมที่จะยืนยันได้คะ ถ้าอยากรู้คามจริงในเรื่องนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่างนี้เขตต้องสอบสวนแล้ว ถ้าเป็นจริงก็ไม่สมควรเอาไว้

คนโดนแกนนำขอ กล่าวว่า...

อะไรกันวะ ประชุมคราวที่แล้ว แกนนำ ขอคนละ 200 บาท วันนี้ขอเพิ่มอีกคนละ 50 บาท สมาชิก 10000 คนที่มาร่วมประชุม ก็เงินตั้ง 2500000 บาท เชียวนา ขอกันง่ายดีนะแกนนำ ก็หักจากเบี้ยประชุมไปเลยคนละ 500 บาท เหลืออีกตั้ง 700 บาท ไว้ชอปปิ้งได้ แกนนำบอกจะต้องใช้ในการฟ้องร้อง หรือไว้ทำอย่างอื่น รู้นะจะเอาเงินไปทำไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อะไรกัน มนัส ขอตังค์คนละ 200 บาท เสียชื่อเสี่ยหมด หรือว่าเอาไปให้ทนายวีระพล เพื่อนกันหากิน กับครูอีก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กูว่าไอ้มนัส มันบ้าใหญ่แล้วให้สมาชิกรับเงิน เบี้ยประชุม แล้วไม่ลงมติ แล้วจะตั้งพวกมีจิตทำลายสหกรณ์ เข้ามาทำงาน แถมยังตั้งงบค่าใช้จ่ายให้อีก ไอ้นี่ถ้าจะบ้า ยังไม่ทันทำงานก็เริ่มจะหาทางแดกเสียแล้ว ใครจะบ้าตามมึงวะ กูไม่เอาด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มันบ้าเพราะเด็กพานิชไม่ให้มันอึ๊บ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แบ่งพรรคแบ่งพวก งง จริงๆ เอาแค่กรรมการชุด 54 ทำความเสียหายให้สหกรณ์ใช่หรือไม่ แล้วมันเรื่องอะไรต้องกลับเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์อีก ออกไปกรรมการชุดใหม่เข้าไปดำเนินการแก้ใข รักษาผลประโยชน์สหกรณ์ ทุกทาง ทางวินัยก็ฟ้องศาล ถ้าล้มละลาย โกง ประพฤติชั่วร้ายแรง ก็ว่ากันไปจะได้เป็นตัวอย่างให้กรรมการชุดต่อไปเล็งไว้เป็นตัวอย่าง อย่าปล่อยให้ลอยลมไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครแบ่งพวกวะ มีแต่ตัวเสี้ยเท่านั้นที่แบ่งพวก

ตาอยู่ กล่าวว่า...

เข้าล็อคแล้ว
แกนนำสุวิน (ปากท่อ) เชียร์สุรินทร์
แกนนำสายผู้บริหาร เชียร์สุริยะ (จอมบึง วัดเพลง)
กูว่าแล้วสายยิ่ง สายสมโภชน์ สายวิชัย สายบุญเลิศ ตกกระป๋อง (ต้องดันวัชรินทร์ขึ้นมาแทน
อาชีวะ ราชภัฏ หายสาปสูญจากวงศ์การ สายมนัส(เอกชน)หากินทางทนายความ

จากความเห็นของคนนอก(ราชการครู) กล่าวว่า...

พวกคุณครูทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครูราชบุรี น่าจะช่วยกันระดมความคิดกันว่าควรจะทำอย่างไรให้เงินของสมาชิกยังคงอยู่และสหกรณ์ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้มากกว่าที่จะมาต่อว่ากันไปมา เพราะคงไม่เกิดประโยชน์อะไรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้หายเครียด ซ้ำจะยิ่งเครียดมากขึ้นไปอีก