วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ก้าวต่อไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี..กรณีสลากกินแบ่ง

หากท่านใดยังไม่ทราบความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น สามารถอ่านบทความเหล่านี้ย้อนหลังก่อนได้ครับ
****************************************

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี หลายท่าน คงอยากทราบความคืบหน้าว่า ก้าวต่อไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ในกรณีที่ต้องสูญเงินไปกว่า 680 ล้านบาท ในการนำเงินไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่ง กับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัดนั้น จะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป   ความคืบหน้าล่าสุดมีดังนี้ ครับ

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ไปอีกระยะหนึ่ง
เอกสารหมายเลข 1
นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54  มีหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ชี้แจงเรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ไปอีกระยะหนึ่ง (ตามเอกสารหมายเลข 1)

สาระสำคัญ คือ สาเหตุที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ ได้ภายในเดือนตุลาคม 2555 ตามที่รับปากไว้  (ซึ่งเดิมเลื่อนจากเดือนกันยายน 2554 มาครั้งหนึ่งแล้ว) เหตุเพราะเช็คของบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัด ที่สั่งจ่ายวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เกิดเด้ง ธนาคารปฎิเสธการจ่าย  หลังจากนั้นคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมายกับ บจก.เทวาสิทธิ์ฯ เมื่อ 18 ต.ค.2554 ไว้ที่ สภอ.เมืองราชบุรี 

ต่อมาในวันที่ 19 ต.ค.2554  รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญสหกรณ์ 14 แห่ง (คิดว่าน่าจะเป็นสหกรณ์ที่ประสบปัญหานี้ เช่นเดียวกัน - ผู้เขียน) เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เร่งดำเนินการหาหลักทรัพย์อื่นมาป็นหลักประกัน เพื่อตั้งค่าเผื่อความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บจก.เทวสิทธิ์ ให้ลดน้อยลง  จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่กำหนดไว้

และประธานคณะกรรมการฯ ยังย้ำต่อในหนังสือว่า
หากสหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลในขณะนี้นั้น
จะทำให้เงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนด

ด้วยเหตุนี้สหกรณ์ฯ จึงต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปอีกระยะหนึ่ง

ตั้งสติใช้ปัญญา
สมาชิกสหกรณ์ฯ อย่าได้หลงประเด็น นี่คือ กลยุทธ์การซื้อเวลาและการเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญ พยายามจะฟอกสิ่งดำให้เป็นขาว  สาเหตุที่สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่และปันผลไม่ได้ เพราะสหกรณ์ฯ ปิดงบดุลไม่ได้  เพราะเงินมันหายไปจากระบบกว่า 680 ล้านบาท ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ยอมลงนาม เพราะเงินที่หายไปนั้น เป็นเงินที่บุคคลทั้ง 15 คน (ไม่ควรใช้คำว่า"คณะกรรมการ" เพราะจะกลายเป็นธุรกรรมของสหกรณ์ฯ) นำไปลงทุนเองในนามกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น หากสหกรณ์ฯ จะปิดงบดุลและปันผลได้ต้องดำเนินการดังนี้ (ความเห็นของผู้เขียน) 
  • บุคคลทั้ง 15 คนต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันต่อสหกรณ์ฯ ได้ครอบคลุมวงเงินกว่า 680 ล้านบาท แล้วกำหนดระยะเวลาค้ำประกันไว้ เช่น หากภายใน 6 เดือน บุคคลทั้ง 15 คน หาเงินมาชดใช้หนี้คืนให้สหกรณ์ฯ ไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะยึดหลักทรัพย์เหล่านี้ มาเป็นของสหกรณ์ฯ ต่อไป
  • ส่วนบุคคลทั้ง 15 คน จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ บจก.เทวาสิทธิ์ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล 15 คน (ไม่ใช่ของสหกรณ์) หากทวงคืนมาได้ ก็เอาเงินมาใช้คืนสหกรณ์ฯ แล้วถอนหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไว้ กลับคืนไป
  • การที่อ้างว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ตั้งค่าเผื่อความเสียหาย นั้นเป็นแค่คำแนะนำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีอำนาจเข้ามาเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือก้าวก่ายบัญชีภายในสหกรณ์ฯ  มีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายเท่านั้น  การอ้างดังกล่าวจึงไม่ใช่บทสรุป เงินจำนวนว่า 680 ล้านบาท คือ เงินสีดำ (นอกบัญชี) ที่ถูกขโมยไป  การที่บุคคลทั้ง 15 คนกำลังพยายามนำมันมาฟอกให้เป็นเงินสีขาว (ในบัญชี)  นั้น ย่อมกระทำไม่ได้    

เอกสารหมายเลข 2
ตำรวจราชบุรีรับคำร้องทุกข์ ส่งต่อไปยัง DSI
วันที่ 24 ตุลาคม 2554  สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด  แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ผู้เสียหาย ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินคดีอาญา กรณีเกี่ยวกับการหลอกหลวงนำเงินไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  มูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนหลายพันล้านบาท (ตามเอกสารหมายเลข 2) และแจ้งว่าคดีนี้เข้าเงื่อนไขและครบองค์ประกอบเป็นคดีพิเศษ  ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 86/2554 ไว้แล้ว ดังนั้นทางสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีจะส่งเรื่องนี้ ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายต่อไป

และทราบข่าวต่อว่าในวันนี้ (26 ต.ค.2554) จะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ทยอยไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้เพิ่มเติม อีกเป็นจำนวนมากเพื่อประกอบสำนวนฟ้องร้องให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น
สมาชิกฯ ต้องช่วยกัน
วันนี้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ทุกคน ต้องหันหน้าเข้ามาหากัน จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นว่า  ชะตาของสหกรณ์ฯ จะเป็นอย่างไรต่อไป  ทำอย่างไรให้สมาชิกฯ กว่า 9 พันคน สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน ได้ตามปกติ  ไม่เช่นนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ที่ตั้งมากว่า 53 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นสถาบันที่สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้หมู่มวลสมาชิกมานาน ...ต้องถึงกาลเวลาล่มสลายในยุคสมัยของเราเลยครับ 

เวลาที่เรามืดแปดด้าน
จำให้ดีว่า...ยังมีด้านที่เก้าสว่างอยู่เสมอ
แต่เรายังหามันไม่พบ  

*************************
ชาติชาย คเชนชล : 26 ต.ค.2554

หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วันที่ 28 ก.ค.2554

47 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่าจะระดมความเห็นยังไงก็ต้องประคองให้สหกร์อยู่จะวิธีไหนจะให้ธนาคารมาเทคโอเวอร์ได้ไหมโดยในรูปธนาคารครูโดยนำสหกร์ครูที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันมารวมกันและตั้งเป็นสาขาแปรรูปหุ้นมาเป็นหุ้นธนาคารถ้าฟื้นตัวแล้วกลับมาเป็นสหกรณ์แบบเดิม

ธีรวุธ 16171 กล่าวว่า...

สมาชิกทุกท่านสามารถที่จะร่วมแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการทั้งชุดได้ ในฐานะผู้เสียหายโดยถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ แล้วไปยื่นให้กับ ร.ต.ท.คเณศ พงศ์เพิ่มทรัพย์ พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบคดี ได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ได้ทุกเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก้าวต่อไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี คือให้คณะกรรมการทั้ง 15 คน พ้นจากการเป็นกรรมการ และรับผิดชอบตามกฏหมายโดยชมาชิกร่วมกันแจ้งความ แล้วค่อยเลือกกรรมการมาบริหารจัดการให้สหกรณ์ครูของพวกเราอยู่ได้ต่อไป
หมายเหตุ ต้องให้กรรมการพ้นหน้าที่และรับผิดชอบเงินที่นำไปซื้อสลากกินแบ่งมาคืนสหกรณ์ครูให้ได้

ผู้รู้จริง กล่าวว่า...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. เชิญชวนสมาชิกรวมพลังกันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกอบกู้วิกฤติของสหกรณ์ของพวกเราต่อไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้มีใครแจ้งความจับคณะกรรมการดำเนินการหรือยัง ถ้าแจ้งความแล้วแจ้งขอหาอะไร ใครที่ไปแจ้งช่วยบอกหน่อย มีอีกหลายคนอยากไปแจ้งความร่วมด้วยในฐานะสมาชิก เห็นกรรมการสหกรณ์บางคนยังไม่เดือดร้อนอะไรเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คณะกรรมการสหกรณ์ยังทำงานอยู่ไหม แล้วเขาสามารถทำให้บริษัทที่โกงเงินไปให้เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ได้ไหม โดยที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เป็นความรับผิดชอบส่วนรวม ตัวเองไม่มีความผิด แบบนี้เขาทำได้ไหม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้เพื่อนครูส่วนใหญ่เดือดร้อนมากๆที่ไม่สามารถกู้สหกรณ์ได้ โีรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว นำ้ก็ท่วมบ้านพ่อบ้านแม่ที่กรุงเทพฯ กรรมการท้ัง 15 คนเคยเห็นความทุกข์ของเพื่อนครูบ้างหรือเปล่า ช่วยทำอะไรก็ได้แก้ปัญหาที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบนความทุกข์ของเพื่อนครู

ชนะ พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า...

เนื่องจากกรรมการชุดที่ 54 แจ้งว่าได้ไปกู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทย 500 ล้านบาท และ ธกส.ราชบุรี 200 กว่าล้านบาท เพื่อนำเงินมาทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จำกัด และผู้ที่เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทย คือนายก๊ก ดอนสำราญ ซึ่งในขณะนั้นนายก๊ก เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ด้วย นายก๊กเป็นผู้ชักชวนสหกรณ์อื่น ๆ ทำเรื่องนี้ รวมทั้งชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ด้วย ซึ่งสมาชิกหลายคนวิเคราะห์กันว่า นายก๊กได้ประโยชน์หลายล้านบาทต่อ 1 สัญญา (1 สัญญา ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำให้บริษัทฯ ล่วงหน้า 390 กว่าล้านบาท) ขณะนี้นายก๊กได้มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและประกันตัวออกมา ตอนนี้คงหาช่องทางหนีอยู่ เพราะมีเงินแอบซ่อนไว้หลายกระสอบ (สมาชิกหลายคนวิเคราะห์) ดังนั้นพวกเราจะต้องอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ชุดใหม่ (ชุดที่ 55) ไม่ชำระหนี้ให้ 2 สถาบันการเงินดังกล่าว แล้วให้ 2 สถาบันการเงินไปแจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการชุดที่ 54 เอาเอง หากจะแจ้งความดำเนินคดีกับสหกรณ์ฯ ก็สู้คดีกันไป แต่สมาชิกจะได้รับเงินปันผลเต็มจำนวนที่ได้กำไรในปีนี้ ซึ่งทนายความหลายท่านบอกว่าสามารถทำได้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรวมพลังกันที่หอประชุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ชวนกันมามาก ๆ นะครับ และขอให้นำสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนมาด้วย 2 ชุดเพื่อใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีแพ่ง และใช้ในการถอดถอนนายศรีสุข รุ่งวิสัย ส.ว.สรรหา ที่โกงสหกรณ์หลายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นเงินหลายพันล้านบาท

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีความคืบหน้าดี แนวทางดีสนับสนุน ขอบคุณ อ.ชนะทุกครั้งมีสาระดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นด้วยคนนะครับ
ผมคิดว่าควรจะลงมติจากที่ประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับ ว่ากรรมการสหกรณ์ชุดใดหรือคนใดทำให้ทางสหกรณ์เกิดความเสียหายโดยประมาท ให้ไล่ออกจากการเป็นสมาชิกตลอดไปเลย ไม่ต้องให้เข้ามาเป็นสมาชิกเราอีก
ผมว่าเว้นวรรค 5 ปีนั้นมันน้อยเกินไปสำหรับโทษที่พวกเขาได้รับ..จริงไหมครับพี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วที่ว่าจะมีการประชุมสามัญวันที่10ธ.ค.นี้จริงรึเปล่าครับแล้วจะมีเบี้ยประชุมและปันผลรึเปล่า...สงสัยจะแห้วเหมือนเดิม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หมดสภาพแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีเพราะไอ้พวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อนมากมายส่วนตัวเองสบาย....แหม!พวกมันเลวสุดๆจริงๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียน กรรมการสหกรณ์ทุกท่าน หนูอยากได้สำเนาบัตรประจำตัวของหนูคืน หนูจะติดต่อที่ใด หรือหนูต้องติดต่อที่โรงพัก บอกจริง ๆว่าหนูไม่อยากไปโรงพัก กับโรงพยาบาล มีแต่เรื่องเสียเงิน

จ่าเบื๊อก กรบองเหล็ก กล่าวว่า...

ใครรู้จักบ้าน อ.ชนะ ขอให้วาดแผนที่ให้หน่อยครับ จะไปยี่ยมเยียน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สงสัยังเลยเสร็จเรื่องสหกรณ์นี้ จะมีคดีฟ้องร้องกันอีกไหมนิ เป็นห่วงกองเชียร์ทั้ง 2 ฝ่ายจัง คนได้คือตำรวจจริงๆ

กิ๊ก กล่าวว่า...

ส่งเงิน 200 บาทได้ที่อ.สมโชน์ และ และอดีตเมียไอ้ยิ่ง เพื่อต่อสู้คดีความ กรูจะได้เอาไปแดกๆๆๆๆๆๆ ให้หนำใจ อย่าส่งที่ไอ้นะมันมีบัดบ้า เดี่ยวแย่งกันตายห่ากิ๊กไอ้ยิ่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ยิ่งมีก๊กหรือวะ อ.สมใจ แกปล่อยไว้ได้อย่างไร ไม่บอกไม่รู้นะนิ ก๊กมันอยู่ที่คูบัว

สมาชก กล่าวว่า...

ทั้กรรมการ ทั้งแกนนำ ไหว้ครูนานจัง ยังไม่เริ่มชกสักที หรือเล่นลิเก หรอกสมาชิกไปวัน ๆ สร็จแล้วเงินที่เข้ามา 18 ล้านแบ่งกันทั้งแกนนำทั้งกรรมการ อย่าใหรู้นะจะถอดถอนทั้งแกนนำทั้งกรรมการเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ.ชนะ ของเรานี้แน่จริง ๆ วันที่ 6 พ.ย. 54 เวลา 0 2. 52 น. ยังไม่นอนอีก หรือว่ารอแอบดูข้างบ้านเขานุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วบุกปล้ำเขาอีก หรือว่าโรคบ้ากำเริบ ต้องกินพาราเบลลั่มแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพราะความโลภ เพราะผลประโยชน์ เลยแย่งกันอยากจะเข้ามาเป็นกรรมการ เป็นประธานในสหกรณ์ สงสัยจะได้ผลประโยชน์อย่างมากมายก่ายกองเพราะแกนนำส่วนใหญ่ก็เคยเป็นกรรมการ มาก่อน จริงมั๊ยนายยิ่ง นายอุบล เกือบลืมนายชนะ อีกหนึ่งคน ไม่รู้ว่ารอบนี้ถ้าได้เข้ามาจะตักตวงอะไรจากสหกรณ์อีก ระวังท้องจะแตกตายนะ ถนอมชัยเขาฝากถามมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพราะความโลภ เพราะผลประโยชน์ เลยแย่งกันอยากจะเข้ามาเป็นกรรมการ เป็นประธานในสหกรณ์ สงสัยจะได้ผลประโยชน์อย่างมากมายก่ายกองเพราะแกนนำส่วนใหญ่ก็เคยเป็นกรรมการ มาก่อน จริงมั๊ยนายยิ่ง นายอุบล เกือบลืมนายชนะ อีกหนึ่งคน ไม่รู้ว่ารอบนี้ถ้าได้เข้ามาจะตักตวงอะไรจากสหกรณ์อีก ระวังท้องจะแตกตายนะ ถนอมชัยเขาฝากถามมา

รอเบี้ยวอยู่ กล่าวว่า...

ขอแสดงควมเห็นของผอ.ชนะบ้าง ที่ว่าเงินที่กรรมการไปกู้มาเพื่อทำธุรกิจต่าง ๆในสหกรณ์ เรื่องต่าง ๆ ถ้ากรรมการชุดใหม่ไม่รับผิด อีกหน่อยถ้าเรากู้เงินสหกรณ์มา ถ้ามีกรรมการชุดใหม่เราก็ไม่ต้องชำระหนี้ใช่ไหม ผอ.ชนะ ถ้ายังั้นเราเอาด้วย เพราะเราเป็นหนี้อยู่ สนับสนุน ผอ.ชนะครับ เรื่องเบี้ยวหนี้ผมชอบอยู่แล้ว ทำได้ไหมที่ประธาน และท่านกรรมการทั้งหลายแหล่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเบี้ยวด้วยคน สัญญาที่ทำกับกรรมการชุดนี้ถือว่าโมฆะจ้า ใครเห็นด้วยโหวตเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเบี้ยวด้วยคน สัญญาที่ทำกับกรรมการชุดนี้ถือว่าโมฆะจ้า ใครเห็นด้วยโหวตเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอร่วมเบี้ยวอีก 120 คนคะ (ทั้งโรงเรียน)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไ้ายบ้าเอ้ย จะเบี้ยวได้อย่างไรฟายแท้ ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ.มนัส ดรุณาบอกให้สมาชิกเบี้ยวเลย แต่ก่อนอื่นขอ 200 เป็นค่าทนายวีระพล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้มนัสนี่ถ้าจะบ้าน้ำลายใหญ่แล้ว มึงเอาส่วนไหนคิดวะ สมาชิกแย่อยู่น้ำก็ท่วมบ้าน มึงยังมาขอเงินให้ทนายอีก ไอ้ฟายเอ้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้มนัสนี้ถ้าจะบ้าน้ำลายจริง ๆ อยู่เฉย ๆก็ไม่โดนด่า ไอ้นี่ถ้าจะโรคจิต ไม่โดนด่าไม่สบายใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องระวังบัตรประจำตัวให้ดี อย่าให้แกนนำนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท่านจะเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว หรือเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว

sutep36@gmail.com กล่าวว่า...

มีความเห็นอยู่ 2 ประการ
1.กรรมการสหกรณ์ 15 คน ผู้จัดการ 1 คน รวมทั้งผู้ตรวจสหกรณ์ อีก 5 คน ตั้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2.เงินที่ไปกู้เขามาเป็นเงินที่คณะผู้กู้ทั้ง 21 คน จะต้องชดใช้ จะเป็นหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีไม่ได้เป็นเด็ดขาด

กรรมกวน กล่าวว่า...

ไอ้ความเทพเอ้ย ต่อไปใครเขาจะเป็นกรรมการวะ เงินที่เขากู้มาเขาก็เอามาทำผลกำไรให้สหกรณ์ มึงไม่มีความคิดอย่าพูด มึงคงคิดว่ากรรมการเขียนอีกแล้วซิ กูไม่บอกว่ากูเป็นใครแต่กูอยากเป็นกรรมการแล้วกัน

หยิ่ง กล่าวว่า...

พวกเราแกนนำขอเป็นเองถ้าไม่มีใครเป็นกรรมการ พราะเราเตรียมทีมไว้แล้ว พร้อมที่จะปันผลทันทีถ้าท่านช่วยพวกเรา แต่ก่อนอื่นท่านต้องช่วยแกนนำก่อนคนละ 200 บาท เราต้องกรเงินด่วนจริง ๆ ถ้าไม่งั้นล้มกรรมการเก่าไม่ลง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีสุดใจ กับเลวสุดดิ้น แลือกเอาค้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตำรวจตรึงกำลังพร้อม 19 พ.ย54

เรื่องจริง กล่าวว่า...

เชื่อมโยงกันระหว่ายิ่ง (ราชบุรี) กับสานิตย์ (ชัยภูมิ)
เป็นเรื่องที่สมาชิกต้องรู้และควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงความเป็นมา ของ 2 สหกรณ์นี้

ครูเที่ยง กล่าวว่า...

ทำไมครูเราถึงโลภมากนักหรือคิดว่าผิดเป็นครู (กูวะ)ทำเป็นหมากับเงาไปได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนที่บอกว่ากู้มาทำผลประโยชน์ให้สหกรณ์นั้น มั่นเพียงส่วนเดียว แล้วที่กรรมการได้รับผลประโยชน์ไปนั้นมันเงินอะไร หรือเป็นค่าความคิด ที่ไปทำสัญญาวางเงินให้เขารวม 2 สัญญา 700 กว่าล้าน แล้วเขาก็ไม่ให้เงิน(ถูกโก่ง)เงินมันมากนะครับพี่น้องเอ๋ย ผู้ที่แสดงความคิดต้องช่วยกันไตร่ตรองด้วยครับ เงินของพวกเราทั้งนั้นเราต้องให้คณะกรรมการชุดที่ 54 รวม 16 คน รับผิดชอบเงินนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่าทะเลาะกันเลย แต่ละคนก็มีพรรคพวกของตัวเอง ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ คิดถึงสมาชิกที่เขาเดือดร้อนกันบ้าง อุตส่าห์เก็บเงินมาทั้งชีวิต อย่าให้ต้องรู้สึกว่าถูกปล้นโดยคนที่ต้องเป็นตัวอย่างของชาติเลย แล้วต่อไปยังจะมีน้ำหน้าให้เด็กมาเรียกว่าครูอีกหรือ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมว่าในวันที่ 10ธ.ค.สมาชิกส่วนใหญ่ต้องรับรองรายงานการประชุมอย่างแน่นอน เนื่องจากมีคำชี้แจงจากประธานว่าถ้าไม่รับรองรายงานการประชุมจะไม่จ่ายเงินปันผล (น่าจะเป็นคำขู่) ถ้าอยากให้คนผิดต้องรับโทษคงต้อง ใช้ประชาสัมพันธ์ แจกใบปลิวตามโรงเรียน หรือรถประกาศ ในวันนั้นเพราะครูส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรมากนัก คงมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดตามทางเวปไซต์ แกนนำคงต้องเอาจริงแบบนี้ถึงจะมีประโยชน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงอย่างไรก็ไม่มีจ่ายอยู่ดี ขนาดคิวยื่นกู้ 250 กว่าคิวยังไม่มีใครกู้ได้สักคน

ขอบคุณประธานวีระศักดิ์ กล่าวว่า...

ได้รับเงินกู้มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ 24 ขอบใจกรรมการมาก บางคนถอนก็เห็นได้เงิน ประธานบอกว่าถ้าคนถอนเงินไม่ถอนท่านก็จะได้ดอกเบี้ยตามปกติ เหมือน อ.สมบูรณ์ บ้านโป่ง ได้ดอกเบี้ยหลายแสนอยู่ ขณะนี้สภาพของสหกรณ์เริ่มคล่องแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คณะกรรมการชุดใหม่จะต้องไม่รับเงินโบนัสนะครับ ถ้าหากว่าไม่สามารถติดตามเงินหกร้อยกว่าล้านกลับคืนมาได้และก็ขอให้ลงมติให้กรรมการชุดที่ 54 พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เงินที่โดนโกงไป ยังตามมาไม่ได้ แล้เวลาพวกท่านประชุมกัน ยังได้เงินค่าเบี้ยประชุมหันหรือไม่ ถ้าได้ก็แย่นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นเน้นกันแต่กรรมการ/ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจ5ท่านโดยเฉพาะประธานฯสบายดี?????

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประธานฯช่วยแจ้งความคืบหน้าเป็นเอกสารหรือบทความในเว็บให้สมาชิกรู้ความเคลื่อนไหวในคดีซักเดือนละหนได้ จะเป็นพระคุณ (วันนี้ดีเอสไอเข้า?)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนผิดคือ กรรมการและประธานที่แอบไปเซ็นสัญญา คนอื่นไม่น่าผิดนะคะ