วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การระงับการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ รัฐบาลควรตอบให้กระจ่างกว่านี้

ผู้เขียนไม่ใช่คนที่คอยจ้องจะจับผิดรัฐบาล   แต่ช่วงนี้รู้สึกว่ารัฐบาลทำอะไรแปลกๆ ตั้งแต่การตั้งใจบริหารจัดการน้ำท่วมให้ล้มเหลว การออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษ การออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม การออกพาสสปอร์ตแดง การจงใจใส่ภาพผิดบน Facebook  การปล่อยให้เว็บไซต์หมิ่นสถาบันออกมาเผยแพร่มากมายจนผิดหูผิดตา การพิพากษาจำคุกอากง จนเกิดกลุ่มนักเขียนออกมารณรงค์ต่อต้าน มาตรา 112  การกระทำเหล่านี้ ผู้เขียนรู้สึกเคลือบแคลงและสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู่

และล่าสุด คือ การสั่งระงับการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม "วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราช" และการจัดฉายภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ “84 ปี แห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์” เนื่องในวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ซึ่งเป็น 2 กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงาน จากจำนวน 9 กิจกรรม ซึ่งแต่เดิมนั้นได้กำหนดการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปรากฏว่ากิจกรรมดังกล่าวถูกยกเลิกการแสดงอย่างกะทันหันในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21.30 น. ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ยังคงจัดต่อไป

โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพร ชัยมงคล งานมหรสพสมโภชและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้ออกมายอมรับว่าได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเอง ด้วยเหตุผลว่า “เพื่อความเหมาะสม เนื่องด้วยประชาชนจำนวนมากยังคงเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม จึงไม่เหมาะหากมีงานรื่นเริง จึงต้องดูตามความเหมาะสม ต้องประหยัดไม่มากหรือน้อยจนเกินไป หรือที่เรียกว่าทางสายกลางนั่นเอง”  

นอกจากนั้น นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังแถลงเมื่อเย็นวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ว่า "การสั่งระงับดังกล่าวเป็นความจริง โดยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แนะนำมาว่าในขณะนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาน้ำท่วม แต่ การจัดงานดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหลายสิบล้านบาท จึงควรนำงบประมาณไปช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมจะดีกว่า โดยผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงตัวแทนสำนักพระราชวัง ได้ร่วมหารือกันในเรื่องนี้แล้ว"

ความเป็นมาของการแสดง "วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราช"
การแสดงชุดนี้ เป็นการแสดงที่สำนักพระราชวังได้เคยจัดแสดงมาแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553–28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมฉลองใน 3 โอกาสสำคัญ ที่จะนำมาซึ่งความปลื้มปีติของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คือ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
  2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
  3. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555
ต่อจากนั้นการแสดงชุดนี้ ก็ถูกบรรจุต่อมาให้เป็นกิจกรรมหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2554 นี้  ดังนั้นงบประมาณต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ น่าจะถูกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นงานในระดับชาติที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า


คลิบวีดิโอการแสดง "84 ปี แห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์"
ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สั่งระงับการแสดงไป
ที่มา : http://youtu.be/BbBhRQfEyD8


นางฐิติมา ฉายแสง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงระงับการแสดง
ที่มาของภาพ
เดลินิวส์ออนไลน์
http://www.dailynews.co.th/politics/1745
รัฐบาลต้องตอบให้กระจ่าง
ผู้เขียนคิดว่า การชี้แจงถึงสาเหตุการระงับการแสดงของรัฐบาลนั้น ไม่สมเหตุสมผล หากเป็นตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างจริงว่าต้องการประหยัดงบประมาณเพื่อเอาไปช่วยน้ำท่วม และไม่อยากให้มีงานรื่นเริง  รัฐบาลควรตอบคำถามเหล่านี้ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ประชาชนให้หายเคลือบแคลงสงสัย   
  1. เดิมกำหนดแสดง 7 วัน ลดลงเหลือ 2 วัน รัฐบาลจะประหยัดเงินกลับคืนมาเท่าไหร่?  ตอบ.............
  2. รัฐบาลก็รู้ว่าในการจัดงานระหว่างวันที่  3-9 ธันวาคม พ.ศ.2554  วันที่สำคัญที่สุดของงาน คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554  ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมากจะมาร่วมถวายพระพร หากมีการแสดงต่ออีกสักหนึ่งคืน (คือคืนวันที่ 5 ธ.ค.)  รัฐบาลจะเสียเงินค่าแสดงต่อ 1 คืนเป็นเงินสักเท่าไหร่?  ตอบ..................
  3. รัฐบาลทำไมไม่บอกเขาล่วงหน้าว่าจะระงับการแสดง เพราะน้ำก็ท่วมมาก่อนจะถึงงานแล้ว ตั้งเกือบ 2-3 เดือน แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้มีแผนระงับการแสดง มาตั้งแต่แรก  (การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2554 ก็ยังมีการแสดง 2 ชุดนี้อยู่) 
  4. หากรัฐบาลตั้งใจให้เขาแสดงแค่  2 คืน  แล้วทำไม? ไม่บอกเขาให้เปลี่ยนการแสดงเป็นวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่แรกเพื่อให้ตรงวันสำคัญของงาน ตอบ...........
  5. การแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเผยแพร่พระบารมีของในหลวง ทำไม? รัฐบาลจึงมองว่าเป็นงานรื่นเริง  ตอบ...............
จากคำถาม 5 ข้อนี้ ผู้เขียนฟันธงได้เลยว่า "รัฐบาลคงไม่ตอบ"
เพราะรัฐบาลตั้งใจระงับการแสดงชุดนี้ทั้งหมด
และจงใจไม่ให้มีการแสดงชุดนี้ ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 

รัฐบาลเขาคิดว่า แล้วใครจะมาทำอะไรรัฐบาล
รัฐบาลนี้...อยากจะทำอะไรก็ทำได้
แม้จะรู้ว่าที่ทำนั้น ...ไร้ทั้งหลักการและเหตุผลสิ้นดี


*****************************************
จุฑาคเชน : 6 ธันวาคม 2554

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วม ผู้เขียนก็เขียนว่า รบ.นี้ตั้งใจบริหารจัดการน้ำท่วมให้ล้มเหลว เอิ่ม...คิดแล้วพิมพ์ไม่ลงละ

มีคนจงใจปล่อยให้น้ำท่วมประเทศไทย กล่าวว่า...

เรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมนี้ ผมเคยเขียนไว้ในบทความชื่อ "ผมเชื่อว่ามีคนจงใจปล่อยให้น้ำท่วมประเทศไทย" มันอาจเป็นแค่สมมติฐาน แต่อยากให้ลองอ่านดูนะครับ มันอาจจะไม่จริงก็ได้......

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็เพราะน้ำท่วม ชาวบ้านจึงอยากมีงานรื่นเริง และการแสดงความจงรักภักดีอย่างปลาบปลื้ม ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านยินดี ไม่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นอย่างไร