วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ทำไม? ต้องเชื่อมติคณะรัฐมนตรี

ผมค้นหาความรู้เกี่ยวกับ "มติคณะรัฐมนตรี"  ในโลกออนไลน์  ได้พบกับคำถามหนึ่งในเว็บไซต์ www.meechaithailand.com   มีผู้ถาม อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ว่า "ถ้ามติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย แล้วเป็นอะไร มีผลบังคับใช้หรือเปล่า ถ้าไม่กระทำตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีความผิดไหม และมีการยกเลิกได้หรือไม่ โดยอะไร"

อ.มีชัย ฤชุพันธ์ ตอบโดยใช้ภาษาง่ายๆ ว่า "มติคณะรัฐมนตรีเป็นเหมือนกับมติของคณะกรรมการบริษัทฯ  อันมีผลใช้บังคับกับบรรดาแวดวงของราชการและข้าราชการเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การที่ข้าราชการไม่ทำตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมมีความผิดทางวินัยอาจถูกลงโทษได้ การยกเลิกก็สามารถทำได้โดยออกเป็นมติของคณะรัฐมนตรี"

ทำไม? ต้องเชื่อมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นผลพวงมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 นี้ ทำให้บรรดารัฐมนตรีเป็นเพียงตัวแทนของพรรคการเมือง (ตัวแทนของกลุ่มทุนที่หนุนหลังพรรคการเมืองนั้นๆ อยู่)  พวกเขาคัดเลือกรัฐมนตรีกันขึ้นมาเอง โดยมาเรียงลำดับไว้ใน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ดังนั้น เราทำไมจึงต้องเชื่อมติคนเพียงไม่กีคนเหล่านี้   เสียทุกเรื่องไป

หากคณะรัฐมนตรีแต่ละท่าน เป็นคนดี มีความรู้ เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ เป็นที่ยกย่องยอมรับของสังคม  มีผลงานและการปฏิบัติตัวปรากฏชัดว่าท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลัก ผมว่าก็พอยอมรับและปฏิบัติตามได้ ตามที่ท่านประชุมและลงมติกัน 

จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า "มติ ครม."  ปัจจุบันจึงเหมือนกับมติของคณะกรรมการบริษัท ประเทศไทย จำกัด (ตามที่อาจารย์มีชัยฯ อุปมาไว้) โดยคณะกรรมการบริษัท ประเทศไทยฯ (ที่เป็นรัฐมนตรี) เหล่านี้ มักจะมีมติเอื้อประโยชน์ไปยัง บริษัทต้นสังกัดของตนเอง คือ พรรคการเมืองและพรรคพวกในกลุ่มการเมืองของตน นั่นเอง

ผมเชื่อว่า
"คนที่อยู่ในหมู่โจร ก็จะคิดอย่างโจร
และโจรจะเลือกโจรที่เก่งที่สุดเป็นหัวหน้า
ถึงแม้โจรคนนั้นจะได้รับเกียรติและยกย่องให้เป็นหัวหน้า
ยังไงๆ เขาก็ยังเป็นโจรอยู่ดี"

มติของท่านคณะรัฐมนตรีทั้งหลายในปัจจุบันนี้ ผมยังไม่เห็นมีอะไรบ่งบอกเลยว่า จะนำพาประเทศไทยของเราไปทางไหนในอนาคต อะไรคือ "วิสัยทัศน์ของประเทศไทย" พวกท่านยังสาละวนอยู่ในเรื่องหักเล่ชิงเหลี่ยมกันในทางการเมือง อำนาจ และผลประโยชน์ ไม่ว่าข้าวจะยากหมากจะแพง น้ำมันจะขึ้น ภัยพิบัติจะซ้ำเติม คนไทยจะเป็นหนี้กันถ้วนทั่ว กองทุนต่างชาติจะเข้าหุบเศรษฐกิจ รัฐบาลนี้ ไม่สน...คณะรัฐมนตรีมีมติแต่จะกู้เงิน จะเอาเงินเก่าออกมาใช้ ไม่เคยคิดหนทางที่จะหาเงินมาใหม่ มีแต่แจกเงิน แจกงบประมาณ แจกค่าเยียวยา  แก้รัฐธรรมนูญ แก้ ม.112 ฯลฯ  ผมไม่เคยเห็นท่านมีมติอะไรที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (แบบยั่งยืน) เลย.... 

ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นศรัทธาบรรดาคณะรัฐมนตรีทั้งหลายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สักเท่าใดนัก ไม่ว่าจะปรับสักกี่หนกี่รอบก็ตาม เพราะผมคิดว่า "ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายของเธอ ไม่ใช่ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง" 

"แม้จะมีปลาเน่าเพียงตัวเดียว ก็สามารถทำให้ปลาเหม็นทั้งข้องได้"


*************************************
จุฑาคเชน :  17 ม.ค.2554

ไม่มีความคิดเห็น: