วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

น่าสงสารเด็กเด็ก

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่าที่ประชุมของ สทศ.ได้หารือถึงข้อเสนอของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช รมว.ศธ.ที่อยากให้มีการทดสอบโอเน็ตมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง โดยเห็นตรงกันว่า สทศ.สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีการเร่งพัฒนาคลังข้อสอบให้มีคุณภาพ และข้อสอบที่มีหลายชุดจะต้องสามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันโดยไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

การสอบ O-net มากกว่าปีละ 1 ครั้ง รู้สึกว่าจะเป็นข่าวร้ายของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ม.3. และ ม.6 เลยทีเดียว ไหนจะต้องสอบวัดผลในแต่ละภาคเรียนแล้ว ยังต้องสอบ O-net อีก(ยังไม่รู้ว่าปีละกี่ครั้ง) สอบ GAT/PAT และนอกจากนั้น เด็ก ป.6 และ ม.3 บางคนยังต้องเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 ม.4 ในโรงเรียนยอดนิยม ส่วนเด็ก ม.6 ยิ่งหนัก ต้องเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในฝันของตัวเองอีกเช่นกัน

ทำไม? ผู้ใหญ่ ช่างใจร้ายจริงๆ

เด็กอาจไม่ได้เรียนตามปกติ เพราะโรงเรียนเอาแต่ติว O-net
หากผู้หลักผู้ใหญ่่จะสอบ O-net มากกว่าปีละครั้ง แล้วเอาผลคะแนนเฉลี่ย O-net ของแต่ละโรงเรียนมาใช้ประเมินคุณภาพนักเรียน นำผลการสอบของเด็กแต่ละคนมาใช้เป็นคะแนนสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 และในระดับอุดมศึกษา นำผลคะแนนเฉลี่ยมาใช้จัดอันดับโรงเรียนยอดนิยม รวมทั้งนำมาพิจารณาเป็นผลงานของครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผมเชื่อว่า ต่อไปเด็กนักเรียนของเราจะไม่ได้เรียนตามปกติ เพราะโรงเรียนจะเอาแต่ติวเข้มกับการสอบ O-net แค่ที่ผ่านมาสอบปีละครั้งก็เห็นชัดเจนแล้วว่าหลายโรงเรียนเอาแต่ติว O-net จนทำให้นักเรียนและคุณครูต่างเครียดกันไปหมดทั้งโรงเรียน และหากคิดจะสอบมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ผมลองนั่งทบทวนดูเรื่องการสอบวัดผลต่างๆ ที่เด็กนักเรียนสมัยนี้ต้องสอบกันแล้ว รู้สึกว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเรากำลังทำลายความสุข ความสดใส ความร่าเริงไร้เดียงสา ที่เด็กๆ เขาควรจะมีและได้รับตามวัยของเขา พวกเรา...กำลังทำให้เขาหมกหมุ่นและเครียดอยู่กับวิธีการวัดผล การประเมินผล และการสอบเข้าศึกษาต่อมากจนเกินไป

ที่บอกว่า "เด็กๆ ต้องมีความสุขกับการเรียน"
ผมไม่รู้ว่าคำพูดนี้มันยังเป็นจริงหรือปล่าว


**************************
ชาติชาย คเชนชล : 29 ม.ค.2555

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แต่ผ.อ.โรงเรียนหลาย ๆ ท่านก็กลัวผล โอเน็ต กัน จนน่าสงสารทั้งครูทั้งเด็ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พอเปลี่ยน รมต.ที ก็เปลี่ยนนโยบายที การศึกษามันจึงขาดความต่อเนื่อง ด้อยคุณภาพ ไม่ช่วยพัฒนาคนของชาติ..สมเพช