วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อะไร คืออนาคตประเทศไทย ที่มาเร่ขายฝันให้ฟัง

ผมคิดว่าประเทศไทยกำลังถังแตก เงินงบประมาณแผ่นดินมีเพียงพอแค่เลี้ยงชีพให้พออยู่ได้  แต่ไม่เพียงพอที่จะสนองตอบต่อนโยบายประชานิยมของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย ที่เที่ยวเร่ขายฝันเพื่อให้ได้มาเป็นรัฐบาล  รัฐบาลจึงกำลังพยายามผลักดันการกู้เงินจำนวน 3.5 แสนล้านบาทเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของงบประมาณ โดยอ้างว่าเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พร้อมกับทำการย้ายหนี้จำนวน 1.14 ล้านล้านบาทที่มีอยู่ และทำการตกแต่งบัญชีกันเสียใหม่  


ไม่เห็นมีใครบอกว่าจะใช้หนี้อย่างไร
เงินจำนวน 3.5 แสนล้านบาทนี้ ผมไม่รู้ว่าในรายละเอียด รัฐบาลจะเอามาใช้ทำอะไรบ้าง เพราะไม่มีข้อมูล  ถึงแม้ว่านักการเงินการคลังจะบอกว่ากู้ได้ ตัวเลขหนี้สาธารณะยังไม่เกินที่ยอมรับ  แต่ผมว่ามันก็เป็นหนี้อยู่ดี  ซึ่งมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยเสียด้วย  และผมไม่เห็นมีใครกล่าวถึงแผนการชำระหนี้เลยว่ามีแผนการชำระอย่างไร ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น แล้วเราจะใช้หนี้ก้อนนี้หมดเมื่อไหร่ ภายในกี่ปี   ไม่เห็นมีใครออกมาจำแนกแจกแจงให้ฟังเลย  ดูแต่หนี้ 1.14 ล้านล้านบาทที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ กำลังจะซุกหนี้เป็นต้น เป็นหนี้มากี่รัฐบาลแล้ว ก็ยังใช้หนี้ไม่หมด แล้วหนี้ 3.5 แสนล้านบาทนี้จะใช้หมดเมื่อไหร่  จะเอาเงินรายได้มาจากที่ไหนในการนำมาใช้หนี้


อะไร คือ อนาคตประเทศไทย
รัฐบาลบอกว่าจะใช้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทมาสร้างอนาคตประเทศไทย  อะไรคือ...อนาคตประเทศไทย ...ประเทศไทยจะเป็นอะไรในอนาคต...ประเทศไทยจะมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีเลิศ น้ำจะไม่มีวันท่วม น้ำจะมีเพียงพอต่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภค ภัยแล้งจะหมดสิ้นไป.....ประเทศไทยจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี...เป็นผู้นำทางด้านเกษตรกรรม....เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารโลก.....เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาวิจัย...เป็นผู้นำทางการแพทย์และสาธารณสุข...เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม...เป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค...ประชาชนคนไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดในอาเชี่ยน เศรษฐกิจจะดี กินดีอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์...หรือ อนาคตประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว จนถึงขั้นล้มละลาย (ตามที่นักวิชาการและผู้ใหญ่หลายท่าน...ได้เตือนเอาไว้)

หากรัฐบาลนี้กู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทได้จริง และตัวเลขการคอรัปชั่น 30% ก็เป็นจริง เงินจำนวน 1.05 แสนล้านบาทจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของบรรดานักการเมืองชั่วและข้าราชการเลวทันที ขณะที่ประชาชนและประเทศไทยจะต้องแบกภาระหนี้กันไป อีกไม่รู้กี่ปี 

ผมว่า ประเทศไทยกำลังถูกปล้น ภายใต้เสื้อคลุม "ประชาธิปไตย" ทรัพยากรของเรากำลังจะถูกแย่งชิงดูดซึมไปอยู่ในมือของนายทุนพรรคการเมือง ท่ามกลางหนี้สิ้นอันล้นพ้นและความอดอยากยากแค้นของประชาชน ภาษีของเราที่ถูกเก็บ ถูกนำไปกองรวมไว้เป็นกองกลางให้นักการเมืองจัดสรรปันส่วนปู้ยี้ปู้ยำแย่งชิงเข้ากระเป๋าตัวเอง  การเมืองไทยขณะนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยตามที่กล่าวอ้างกัน  แต่เป็น "เผด็จการผูกขาดโดยนายทุนพรรคการเมือง" ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ได้ปาฐกถาเรื่อง “เผด็จการโดยพรรคการเมืองทุนนิยมผูกขาด” ไว้เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2555 ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตประเทศไทย ใครคือตัวการ?” โดยกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ท่าน ศ.ดร.อมรฯ ยังได้กล่าวถึงเรื่องรัฐธรรมนูญได้น่าคิดว่า เราร่างกันผิดไปหรือปล่าว เช่น
  • ส.ส.คือ ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากราษฎร
  • แต่ ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองมีสิทธิปลด ส.ส.
  • ในขณะเดียวกัน นายทุนก็เป็นเจ้าของพรรคการเมือง
  • ตกลงว่า ใครมีอำนาจเหนือ ส.ส. และ ส.ส.ควรจะเชื่อฟังใคร
ท่านยังได้กล่าวถึงเรื่องหลัก Principal of Democracy ซึ่งผมพอสรุปได้ว่าในสมัยก่อนรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า  ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ภายใต้ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ  แต่รัฐธรรมนูญวันนี้ ส.ส.อย่าได้แหกมติของพรรคเป็นอันขาด ไม่ว่ามติของพรรคนั้นจะอัปยศแค่ไหน

ผมว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องตื่นขึ้นและลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง เพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมของนักการเมืองชั่ว ข้าราชการฉ้อราษฎร์  นักธุรกิจเลว ที่มีอยู่ให้เห็นมากมายในสังคมปัจจุบันนี้ เราต้องหันหน้ามาทบทวนและเอาจริงเอาจังก่อนที่อนาคตของประเทศไทยเราจะตกอยู่ในความหายนะ  เพราะความไม่สนใจ ไม่ใส่ใจของพวกเราเอง


ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

************************ 
จุฑาคเชน : 7 ก.พ.2555

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษาดี(มีคุณภาพ)เพื่อที่จะเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเราปฏิรูปการศึกษา รอบ 2แล้ว แต่เด็กไทยแย่ลงในทุกๆ ด้าน(ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปัญญา)..อนาคตประเทศไทย ไม่ต้องพูดถึง..มืดมน