วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ยกสอง "ฉีกรัฐธรรมนูญ" ทักษิณชนะ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2555 รัฐสภาไทยมีมติ "ฉีกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550" แล้วจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับที่เรียกว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) 

พรรคเพื่อไทย...จอมเผด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบ ชนะขาดลอยในการฉีกรัฐธรรมนูญ มีผู้เห็นด้วยถึง 399 เสียง ไม่เห็นด้วย 199 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง

ที่มาของภาพ
http://www.oknation.net/blog/payont/2011/09/02/entry-1
โปรดจำชื่อคนทั้ง 399 คนที่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไว้ให้จงดี เพราะคนเหล่านี้กำลังนำพาประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ นำประเทศไทยใส่พานถวายให้นายทุนข้ามชาติ และระดับชาติ   ทั้ง 399 คนนี้ มีทั้งเป็น ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ และ สว.ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่กลับไร้ซึ่งความคิด มีหน้าที่แค่ยกมือตามคำสั่งของพรรคการเมืองนายทุนเพื่อหวังต่อผลประโยชน์ของตัวเองในภายภาคหน้า  โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และผมก็รู้สึกเสียใจว่าหลายคนในนั้นเป็นผู้แทน จ.ราชบุรี ของผมอยู่ด้วย

และขอขอบคุณท่านที่ไม่เห็นด้วยทั้ง 199 ท่าน ที่ตั้งใจทำหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญ ท่านทำดีที่สุดแล้ว 
แต่น้ำน้อย....ย่อมแพ้ไฟอยู่วันยังค่ำ

อีกไม่นาน - การเลือกตั้ง สสร. ในแต่ละจังหวัด พรรคเพื่อไทยจะทำการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ใช้รูปแบบกลโกงทุกชนิดเพื่อให้ได้คนในกำกับของตนเองขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อันเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่พรรคเพื่อไทยต้องการ หรือ ตรงกันข้าม อาจจะไม่มีการซื้อเสียงเลยก็ได้ เพราะไม่มีคู่แข่งขัน

การแต่งตั้ง สสร. ในส่วนที่มาจากสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หากเลือกกันในรัฐสภา
ฝ่ายเผด็จการรัฐสภาก็ชนะ ได้ สสร. เป็นคนของตนเองอยู่ดี

สสร. ที่เป็นอิสระปลอดจากการชี้นำทางเมือง
ผมเชื่อว่า "ไม่มีใน สสร.ในชุดนี้" อย่างแน่นอน

แล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ..........
หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร และเพื่อใคร คงพอคาดเดากันได้

หลังจาก สสร. ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ หากต้องนำมาผ่านรัฐสภา -ก็ชนะอีกตามเคย
หลังจากนั้น หากต้องมีการนำร่างรัฐธรรมนูญไปทำประชามติ -ก็ชนะอีกตามเคยเช่นกัน
  • ยกแรก -โอนหนี้เก่า -กู้เงินใหม่มาใส่กระเป๋า ทำทุนไว้ก่อน (นช.ทักษิณ ชนะ)
  • ยกสอง -ฉีกรัฐธรรมนูญ ยกร่างใหม่ โดย สสร. (นช.ทักษิณ ชนะ) และวันต่อมาก็จัดงานฉลองความสำเร็จที่โบนันซ่า กันอย่างยิ่งใหญ่
  • ยกสาม -สสร.ต้องเป็นคนของ นช.ทักษิณฯ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญตามที่ นช.ทักษิณฯ ต้องการ (กำลังชกกันอยู่)
โค้ชกระซิบบอกว่า ยกสาม เราอาจจะชนะได้ ก็คือ ในแต่ละจังหวัด จะต้องมีผู้เสียสละ มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ อิสระจากอิทธิพลการเมือง จริงใจในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สสร. (เพื่อแข่งกับนอร์มินีของพรรคเพื่อไทย) และประชาชนคนไทยที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองต้องช่วยกันเลือกคนๆ นั้น ขึ้นมาเป็น สสร. เพื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของเผด็จการนายทุนพรรคการเมือง

แต่ใครคือผู้เสียสละคนนั้น และประชาชนจะเลือกเขาหรือปล่าว
ประชาชนจะเลือกเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ
หรือจะเลือกเพื่อตอบแทนอามิสสินจ้างเพียงแค่เศษเงินที่เขาโยนให้มา

หากวิธีนี้ไม่ชนะ  คงเหลือวิธีเดียว คือ "ล้มเวที"


************************
จุฑาคเชน :  26 ก.พ.2555

1 ความคิดเห็น:

ข้าราชการ รร. เสนาธิการทหารบก กล่าวว่า...

เหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
มีมากมายเกินกว่าจะบรรยายแต่ถ้าจะให้พูดสั้นก็ น่าจะเป็นเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้ "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" และทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดยาก ที่จะหาบุคคลใดเทียบได้ โดยเฉพาะทรงมีทศพิธราชธรรม
ในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ ดังพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า…
"เราจะครองแผ่นโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยาม”
ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป /ข้าราชการโรงเรียเสนาธิการทหารบก