วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเทศไทย...กับอาถรรพ์เลข 13

ผมชอบอ่านบทความในเฟสบุ๊คของคุณ Boon Palagap  ซึ่งมักโพสต์ต่อท้ายบทความของคุณเปลว สีเงิน ในไทยโพสต์ออนไลน์ให้อ่านเป็นประจำทุกวัน ซึ่งบทความที่ท่านเขียนมักให้แง่คิดมุมมองที่แปลกใหม่กับสังคมไทย

วันนี้ผมไปอ่านบทความที่ท่านเขียนตามปกติ ในตอนหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับ "อาถรรพ์เลข  13" ที่เผอิญสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญหลายครั้งหลายคราของประเทศไทย จึงนำมาบันทึกไว้ในบล็อกนี้อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นความรู้ประดับสมอง (แต่ก็อย่างเชื่ออะไรมากเกินไปนัก) ลองอ่านดูนะครับ

ความรู้ก่อนอ่าน
ผู้กำหนดให้ใช้จุลศักราช คือ พระยากาฬวรรณดิศ เมื่อคราวประชุมกษัตริย์ในล้านนา จุลศักราชถูกนำมาใช้แพร่หลายทั้งในอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยา ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง จุลศักราช 1 ตรงกับ พุทธศักราช 1182 ดังนั้น การเทียบเปลี่ยนจุลศักราช (จ.ศ.) กับพุทธศักราช (พ.ศ.) คือ
 • พ.ศ. = จ.ศ. +1181
 • จ.ศ. = พ.ศ. – 1181

เรื่องน่าสนใจของประเทศไทย...กับอาถรรพ์เลข 13
 • เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  พ.ศ.2112 ตรงปีจุลศักราช  931  หากนำตัวเลข จ.ศ.มาบวกกัน จะได้เลข 13 พอดี (9+3+1=13)
 • เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 ถูกเผาบ้านเมืองย่อยยับพังพินาศ ตรงกับปีจุลศักราช 1129 หากนำตัวเลข จ.ศ.มาบวกกัน จะได้เลข 13 พอดี (1+1+2+9 =13)
 • กรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ.2553 โจรไพร่ ใจอุบาทว์ ระดมไพร่พล มาเผาบ้านเผาเมืองตัวเอง ซึ่งตรงกับปีจุลสักราช 1372 หากนำตัวเลข จ.ศ.มาบวกกัน จะได้เลข 13 พอดี  (1+3+7+2 =13)
 • และในรอบ 100 ปี ปี พ.ศ.2555 นี้ มีวันศุกร์ที่ 13 จำนวน 3 วัน คือ  13 มกราคม, 13 เมษายน, 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555  ซึ่งวันที่ 13 เมษายน นี้ตรงกับวันมหาสงกรานต์พอดี  

ข้อคิดเกี่ยวกับเลข 9
ลองเอาตัวเลข จ.ศ.เหตุการณ์สำคัญที่กล่าวมาลบกันดูบ้าง
 • เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (จ.ศ.1129 ) - เสียงกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 (จ.ศ.931)
  • 1129-931 = 198
  • เอาผลลัพธ์มาบวกกัน  1+9+8 = 18
  • เอาผลลัพธ์มาบวกกัน  1+8 = 9
 • ไพร่แดงเผาเมือง (จ.ศ.1372) - เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (จ.ศ.1129)
  • 1372-1129  = 243
  • เอาผลลัพธ์มาบวกกัน 2+4+3 = 9
 • ไพร่แดงเผาเมือง (จศ. 1372) - เสียงกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 (จ.ศ.931)
  •  1372-931 = 441
  • เอาผลลัพธ์มาบวกกัน  4+4+1= 9

จะมีนารีสูงศักดิ์ มากอบกู้บ้านเมือง
บทความทิ้งท้ายของคุณ Boon Palagap กล่าวไว้ว่า ".... เราจะเห็นความบังเอิญ ที่ไม่ว่าจะเอาเหตุการณ์ใดมาบวกกัน ก็จะได้ 13 แต่เมื่อเอามา - ลบออกจากกัน ก็จะมาลงตัวเดี่ยวๆ ที่เลข(9) ...พระศาสดาของเรา ทรงสอนว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมาแต่เหตุ เกิดจากเหตุและผล ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น โดยบังเอิญ ... ศาสนาพุทธเราจึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด ... ผมไม่ทำนายหรอกครับ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ หรือภายในปีนี้ ....ที่พระท่านทำนายกันว่า  "จะมีนารีสูงศักดิ์ มากอบกู้บ้านเมือง" ... ผมทราบแต่เพียงว่า นารีผู้นั้นไม่ใช่คนที่ชื่อปู (POO= CRAB) คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างแน่นอน ... สวัสดีครับ ..."

เรื่องเกี่ยวกับทะเล
พ.ศ.2553 - ประเทศไทยผจญกับ "ทะเลเพลิง"
พ.ศ.2554 - ประเทศไทยผจญกับ "ทะเลสาบ"
พ.ศ.2555 - ประเทศไทยจะผจญกับ "ทะเลทราย"  (ความคิดของผมเองครับ) ประชาชนจะแห้งตายกับภาวะข้าวยากหมากแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนจะถูกกดขี่ขูดรีดด้วยภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงเพื่อส่งไปให้รัฐบาลและนายทุนพรรคการเมือง ผืนป่าจะถูกจุดไฟเผาผลาญจนเหี้ยนเตียน หมอกควันจะปกคลุมทั่วพื้นที่ ทรัพยากรของประเทศจะถูกแย่งชิงและยึดครอง ฝนจะแล้ง ประชาชนจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค  และทำเกษตรกรรม 
    

*******************************
จุฑาคเชน : 5 มี.ค.2555

ไม่มีความคิดเห็น: