วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเทศไทยของเรา..กำลังย่ำเท้าหรือก้าวเดิน?

คณะปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ให้เหตุผลในการก่อรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพื่อโค่นล้ม “รัฐบาลพรรคไทยรักไทย” ของ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ว่า
  1. การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
  2. การบริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างกว้างขวาง
  3. มีพฤติกรรมแทรกแซงอำนาจขององค์กรอิสระ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้ลุล่วงไปได้
  4. รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางโอกาส ยังหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพฯ ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทย
ผ่านมาแล้ว 6 ปี เหตุผลทั้ง 4 ข้อนี้ หนักยิ่งกว่าเดิม แสดงว่าประเทศไทยของเราไม่ได้ก้าวเดินไปไหนเลย แถมกลับก้าวถอยหลังลงไปอีก  น่าเสียดายเวลา ...6 ปีที่เหมือนสูญญากาศ....


ที่มาของภาพ
http://www.ignite.in.th/
วันนี้ท่าทางประเทศไทยจะไปไม่รอด นายกยิ่งลักษณ์ฯ และพรรคเพื่อไทย จะกดขี่ขูดเลือดขูดเนื้อประเทศไทยไปอีกนาน นช.ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับบ้านโดยไม่มีมลทิน แถมยังได้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดกลับคืน ดร.เสรี วงษ์มณฑา เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ฯ นี่จะอยู่อีกนาน อาจนานกว่าสมัยพี่ชายนายทักษิณฯ ด้วยซ้ำไป  ผมจึงขอนำบางส่วนมาบอกเล่าขยายความเพิ่มเติมต่อยอดเพื่อให้เห็นกันชัดๆ อีกทีว่า "เป็นเพราะอะไร"

ทหารจะไม่กล้าปฏิวัติหรือรัฐประหารอีก 
เพราะสิ่งที่เคยทำมาเมื่อ 6 ปีที่แล้ว เป็นผลงานที่ฟ้องได้ชัดเจนว่า การรัฐประหารในครั้งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหตุผล 4 ข้อที่อ้างไว้ได้เลย แถมวันนี้กลับหนักข้อยิ่งกว่าเดิม ผู้นำกองทัพในสถานการณ์ปัจจุบันจึงเกิดความไม่มั่นใจว่า ประชาชนจะสนับสนุนหรือไม่ ประกอบกับทางพรรคเพื่อไทย เล่นเกมนำพากลุ่มกองกำลังเสื้อแดงมาชุมนุมใหญ่ (ที่โบนันซ่า) แสดงแสนยานุภาพให้เห็น เพื่อปรามกองทัพไว้ก่อนว่า "อย่าทำ"

สื่อที่เคยเป็นหลักถูกซื้อไว้หมดแล้ว
สื่อทั้งของรัฐและเอกชนที่เป็นสื่อหลักของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ  ล้วนถูกครอบงำกว้านซื้อเพื่อเป็นกระบอกเสียงฉายภาพสร้างผลงาน และสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลหมดแล้ว เข้าข่ายสร้างกงจักรให้ประชาชนเห็นเป็นดอกบัว คงเหลือสื่ออีกไม่กี่สำนัก ที่ยังคง ขุด เจาะ ล้วง ลึก ค้นหา และตีแผ่ข้อเท็จจริง ความชั่วร้ายต่างๆ ของรัฐบาลมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชน

ข้าราชการเอาตัวรอด
โครงสร้างอำนาจของข้าราชการถูกทำลายมานานกว่า 10 ปี แล้วจากน้ำมือของ นช.ทักษิณ ชินวัตร  โดยการเอาเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ มาฟาดหัวหลอกหล่อ ข้าราชการเคยเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยฝีไม้ลายมือ  กลับกลายต้องวิ่งเต้นแย่งชิงตำแหน่งกันเอง ทำงานแบบปากกัดพี่ ตีนถีบน้อง หาทางลัดขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยการเข้าหานักการเมือง  ข้าราชการที่เคยเป็นองคาพยพหลักสำคัญของบ้านเมืองมาแต่ไหนแต่ไร  แต่ถึงวันนี้แล้วล้วนเอาตัวรอดกันทุกคน  ดังนั้นข้าราชการเหล่านี้จึงไม่คิดที่จะขัดขวางการกระทำชั่วใดๆ ของรัฐบาลเป็นอันขาด

ฝ่ายค้านไม่มีพวก
วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน ถึงแม้จะออกมาซักฟอก ตีแผ่ความไม่ชอบมาพากล และความชั่วร้ายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นในหลายเรื่อง  แต่พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และกลุ่มพลังต่างๆ ที่ออกมาต่อต้านและคัดค้านรัฐบาลอย่างจริงใจ เพราะยังไม่ค่อยไว้วางใจต่อท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เท่าใดนัก อำนาจต่อรองและกระแสของฝ่ายค้านจึงไม่มีพลังพอที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลได้

ประชาชนไม่มีผู้นำ
ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ (แม้แต่ใน 15 ล้านเสียงที่พรรคเพื่อไทยชอบอ้างนั้นก็ตาม) เขาเริ่มรู้ความจริงแล้วว่า รัฐบาลนี้กำลังจะทำชั่วอะไร หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงหรือปล่าว มันกำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นอะไรในอนาคต

กลุ่มพลัง กลุ่มเสื้อสี กลุ่มพันธมิตร กลุ่มสถาบัน กลุ่มวิชาการ กลุ่มองค์กร กลุ่มโซเซียลมีเดียต่างๆ ฯลฯ ที่ออกมาต่อต้านและคัดค้านการกระทำของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่กลับไม่มีพลังอำนาจอันใด เพราะขาดผู้นำที่จะรวมกลุ่มเหล่านี้ ให้รวมกันต่อสู้อย่างเป็นรูปธรรม เฉกเช่นกับไม้ซีกหากไม่นำมามัดรวมกัน ไฉนเลยจะงัดไม้ซุงได้ 

วันนี้...รัฐบาลจึงเหิมเกริม  ถือว่าเป็นฝ่ายบริหารและมีเสียงข้างมากในสภา อยากจะทำอะไรก็ทำได้ ทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม ผิดจารีตประเพณี ละเมิดจรรยาบรรณของการเป็นผู้บริหารบ้านเมืองที่ดี  ชอบอ้างแต่ประชาชน 15 ล้านคน 15 ล้านเสียง (ที่เห็นผิดเป็นชอบ) จับเป็นตัวประกันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ปล้นชาติบ้านเมืองอย่างชอบธรรม

ปี พ.ศ.2558 เราจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) แล้ว
น่าอิจฉา..ที่ประเทศอื่นๆ ทั้ง 10 ชาติ กำลังมุ่งมั่นพัฒนาประเทศของเขาอย่างจริงจัง
แต่ประเทศไทยเราวันนี้  กำลังย่ำเท้า แถมมีแนวโน้มว่าจะก้าวถอยหลังอีกต่างหาก

เมื่อไหร่นักการเมืองจะพาประเทศเดินหน้าเสียที


**************************
จุฑาคเชน : 20 มี.ค.2555

ไม่มีความคิดเห็น: