วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดโปงราคาน้ำมันแพง...คนไทยถูกปล้น

รายการสภาท่าพระอาทิตย์ของ ASTV ตอน "ชำแหละน้ำมันแพง...เพราะ?"  ที่เชิญ พ.ท.รัฐเศรษฐ แจ้งจำรัส ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา และ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภา ได้มาร่วมอธิบายเงื่อนปมความไม่ชอบมาพากลของระบบพลังงานไทย  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นภาษาง่ายๆ และเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า "คนไทยกำลังถูกปล้นทรัพยากรของชาติ"  ผมจึงได้นำมาช่วยเผยแพร่อีกทางหนึ่ง ลองเสียเวลาชมหน่อยนะครับ มันเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราควรรู้... 
***********************************

ที่มาข้อมูล
บัวรส  บัวคลี่. (26 มี.ค.2555). สะใจสภาท่าฯ ว่าด้วยพลังงานไทย : ผู้จัดการออนไลน์.http://www.manager.co.th/Columnist/ViewNews.aspx?NewsID=9550000038189

ไม่มีความคิดเห็น: