วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี แจ้งสหกรณ์ในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่เป็นคู่สัญญาฯ ให้รีบแจ้งความกรณีซื้อขายสลากกินแบ่ง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการฯ ปฏิบัติราชการแทน) มีหนังสือแจ้งหัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรี ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แจ้งเตือนสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญาที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527   เพื่อให้เข้าพบพนักงานสอบสวนท้องที่หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป 

เรื่องนี้มีสาเหตุมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุป "ข้อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี"  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย  แล้ว (ตามเอกสารที่แนบหมายเลข 4-7) จึงมีหนังสือลงวันที่ 16 ก.ย.2554 ไปยังผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ฯ  ต่อมาทางกระทรวงการคลังก็แจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อภายในจังหวัด เพราะว่าที่ราชบุรีขณะนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด กำลังประสบปัญหากรณีเป็นคู่สัญญาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศ  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพฤติการเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดฯ ที่กล่าวมา

เรื่องนี้ ผู้เขียนไม่ค่อยมีความรู้ในด้านกฏหมายมากนัก จึงได้แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ และนำเอกสารหลักฐานมาแนบเอาไว้ในบล็อกนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป 

หนังสือ จ.ราชบุรี ให้ช่วยประชาสัมพันธ์


     หนังสือจากกระทรวงการคลัง ถึง จ.ราชบุรี


หนังสือจาก DSI ถึงกระทรวงการคลังเอกสารหมายเลข 4
สรุปข้อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี หน้า 1เอกสารหมายเลข 5
สรุปข้อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี หน้า 2

เอกสารหมายเลข 6
สรุปข้อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี หน้า 3
 

เอกสารหมายเลข 7
สรุปข้อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี หน้า 4ไม่มีความคิดเห็น: