วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลูกเสือชาวบ้าน...พลังแห่งความจงรักภักดีที่ถูกสลาย

ในวันนี้ ผมรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ในชาติของเรากำลังขาดซึ่งอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  คนไทยของเรากำลังถูกผลักดันให้เป็นทาสของนายทุนต่างชาติ โดยการมอมเมาผ่านนโยบายประชานิยม ศัตรูของเราในวันนี้ ไม่ใช่คนอื่นไกลเป็น แต่กลับเป็นคนไทยด้วยกันเอง  และกำลังส่องสุมพลังมวลชนเตรียมล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นใหญ่  

กลุ่มพลังมวลชนที่มีอุดมการณ์และความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องชาติบ้านเมืองในอดีต ค่อยๆ ถูกบ่อนทำลายและสลายกำลังลงจากคณะผู้บริหารบ้านเมืองที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาล 

กองเสือป่าล่มสลาย
เมื่อปี พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ทรงสถาปนากองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี  ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร  ทำให้เป็นราษฎรที่มีคุณภาพ มีวินัย เคารพกฎหมายบ้านเมือง และเพื่อปลุกใจให้มีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเสือป่าจะมีหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความสงบทั่วไปในบ้านเมืองอีกแรงหนึ่ง

แล้วทำไม? กองเสือป่าต้องล้มเลิกไป เมื่อพระองค์เสด็จสววรคต

หลังจากนั้นต่อมาอีก 7 ปี  รัชกาลที่ 7 ถูกคณะราษฎร์ดำเนินการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย และอีก 14 ปีต่อมา พ.ศ.2489 รัชกาลที่ 8 ถูกลอบปลงพระชนม์ 

วันนั้น หากยังมีกองเสือป่าอยู่ เหตุการณ์ พ.ศ.2475 และ พ.ศ.2489 อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้    

กำเนิดลูกเสือไทย
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงจัดตั้งกองเสือป่า ต่อจากนั้นมาอีกสองเดือนพระองค์ฯ ก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 นับเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือ ด้วยมีพระราชปรารภว่า

"เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ ให้มีความรู้เบื้องต้นตามหลักการของเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"

แต่ปัจจุบัน "กิจกรรมลูกเสือ" กลายเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนไม่ชอบเรียน ไม่อยากร่วม 

วันนี้เราน่าจะลองมานั่งทบทวนดูว่า ทำไม? เราจึงไม่มีพลังจากลูกเสือไทยแม้แต่น้อยนิด ตามที่  รัชกาลที่ 6 ท่านทรงพระราชปรารภไว้ ..พวกเราคิดอะไรผิดไปหรือปล่าว   

ลูกเสือชาวบ้าน ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์
ลูกเสือชาวบ้านถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายเริ่มแรกคือ การสร้างความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ และประชาชน และอีกประการเพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและดึงมวลชนกลับมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ลูกเสือชาวบ้านจึงนับเป็นพลังมวลชนอันสำคัญยิ่งในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้น จนประเทศไทยรอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์มาจนถึงทุกวันนี้ 

ลูกเสือชาวบ้าน ได้ขยายพลังออกไปทั่วประเทศไทย มีการฝึกอบรมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวนหลายรุ่น  (เหตุการณ์นี้คล้ายกับกองเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ 6)  จนได้รับการยอมรับว่าเป็นพลังมวลชนที่สำคัญของประเทศไทยที่จะใช้ในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในด้านความจงรักภักดีต่อพระมหากษตริย์นั้น สำหรับลูกเสือชาวบ้านแล้วจะไม่ยอมให้ใครมาหลบหลู่หรือหมิ่นสถาบันเป็นอันขาด  กิจการของลูกเสือชาวบ้านได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดมาทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

สลายกำลังลูกเสือชาวบ้าน
กิจการของลูกเสือชาวบ้าน ค่อยๆ ถูกลดลงบาทลง จากผู้ที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาล ในราว 10 ปีมานี่เอง เพราะรัฐบาลในสมัยนั้นเล็งเห็นว่า "ลูกเสือชาวบ้านนี้จะเป็นหอกข้างแคร่ ต่อการคิดการใหญ่ของเขาในอนาคต"  รัฐบาลจึงพยายามตัดทอนงบประมาณและลดกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านลง แต่ในทางกลับกันก็เริ่มส่องสุม "หมู่บ้านคนเสื้อแดง" ขึ้นมาทดแทน  โดยเริ่มจัดตั้งกันอย่างเงียบๆ ไม่ค่อยมีใครทราบ

วันนี้หมู่บ้านในประเทศไทยของเราน่าจะเต็มไปด้วยลูกเสือชาวบ้าน ที่ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่วันนี้ มันกำลังจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านคนเสื้อแดง ที่พิทักษ์ปกป้องและจงรักภักดีต่อ นช.ทักษิณ ชินวัตร

ถึงเวลาแล้วที่ลูกเสือชาวบ้านต้องออกมาแสดงพลังดังเช่นในสมัยอดีต  
ผมไม่ได้ยุยงให้ท่านต้องไปรบราฆ่าฝันกับคนเสื้อแดง เพียงแต่ท่านต้องคอยป้องกันหมู่บ้านของท่านเองไม่ให้กลายไปเป็นหมู่บ้านของพวกคนเสื้อแดง ด้วยอุดมการณ์ 5 ข้อ และกฏของลูกเสือ 10 ข้อ ที่พวกท่านยึดถือมาโดยตลอด

ในอดีต...ลูกเสือชาวบ้านสู้กับคอมมิวนิสต์
วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ลูกเสือชาวบ้าน จะต้องลุกขึ้นมาสู้กับพวก "คนเสื้อแดง"
จงหยิบ "ผ้าพันคอพระราชทาน" ขึ้นมาผูกแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกมัน 
พวกที่กำลังจ้องทำลายและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ของเรา

 
***************************
จุฑาคเชน : 23 พ.ย.2554

ไม่มีความคิดเห็น: